Genealogia lui Lovendal
search
top

Familia Sturdza

-95,369 views-

Mihail_Sturdza Voda

Ioan Sturdza, n.cca 1510, †1554, mare postelnic al Moldovei (1539), este cel mai cunoscut ascendent pe linie masculină a familiei Sturdza. Acesta se pare că a fost descendentul lui Ureche de la Şomuz (boier moldovean din secolul al XV-lea), şi a fost căsătorit cu Ana (Neacşa) Huhulea (†după 1582). Cei doi nu au avut moştenitori.

Este posibil ca Dumitru Sturzevici, diac al Moldovei, să fi fost fratele lui Ioan Sturdza şi tatăl a 2 copii:

I) Bărboi Ursu, n.cca 1570, †1615, mare vornic al Moldovei; ctitorul Bisericii Bărboi din Iaşi. El a avut 3 copii: Micotici, Busca, fiu.

II) Gavrilă Sturdza, n.cca 1580, †1615 (ucis), hatman al Moldovei, 1c.Agaftona Pepelea (fiica lui Marco Pepelea, diac); 2c(??) Aniţa (nepoata lui Stroici logofătul) şi au avut moştenitorii:

A.1) Damian Sturdza, pârcălab de Putna

A.2) Vasile Sturdza, n.cca 1605, staroste de Cernăuţi, c.Ana Mirăuţă Hraniţă

 • B.1)  Tudosca Sturdza, †cca 1688, c.Dumitraşcu Corbeanu (†1706, mare paharnic al Ţării Româneşti)
 • B.2)  Gligoraşco Sturdza
 • B.3)  Lupaşco Sturdza
 • B.4)  Maria Sturdza

B.5)  fiică

A.3) Irina Studza

 • B.1)  Miron

A.4) Antemia Sturdza

A.5) Maria Sturdza

A.6) (?) Ileana Sturdza

A.7) (?) Odochiţa Sturdza, †înainte 1668, c.Turcul

A.8) Matei Sturdza, n.1590, †1654, mare vistiernic al Moldovei, 1c.Zoe Roşca, 2c.Nastasia Mihăiescu

 • B.1)  Chiriac Sturdza (după 1c.), n.cca 1620, †11.1682 (se pare că a fost omorât la ordinul lui Gheorghe Duca Vodă cu care era în conflict), mare spătar şi mare paharnic al Moldovei, 1c.Alexandra Prăjescu (†înainte 1668), 2c.Aniţa Isar (? este aceeaşi cu Aniţa, fiica marelui boier grec Isari vistiernic ?)
 • C.1)  Ion Sturdza (după 1c.), n.cca 1655/1665, †1725, mare vornic şi mare vistiernic al Moldovei; a acumulat o avere imensă (72 de moşii); 1c.Irina Bucium (†1713), 2c.Aniţa Jora
 • D.1)  Alexandru (Sandu) Sturdza (după 1c.), n.cca 1685, †1754/1756, caimacam al Moldovei, mare logofăt al Moldovei, c.1716 Safta Paladi
 • E.1)  Dumitru Sturdza, †1794, mare ban al Ţării Româneşti, mare vornic şi mare logofăt al Moldovei, c.1748 Ruxandra Ghica (†1780)
 • F.1)  Grigore Sturdza, n.1758, †13.03.1833, înmorm. la Mănăstirea Frumoasa (Iaşi); pe piatra sa de mormânt stă scris: „Pietatea cea fiiască al domnitorului Moldovei Mihail Sturdza au ridicat acest monument spre pomenire prea-strălucitului Marelui-Logofăt şi cavaler Grigorie Sturza, născut la 1758 săvărşit la 1838, Mart în 13 zile”, mare logofăt al Moldovei, c.1778 (veri de-al treilea şi de-al patrulea) Maria Callimaki (n.1762/1763, †1822)
 • G.1)  Elena Sturdza, n.1786, †Chişinău 1831, înmorm. la Cimitirul Central din Chişinău, 1c.1803 (verişori de-al 3-lea) Alexandru Ghica (n.1768/1788, †1850, mare logofăt al Moldovei), divorţ.1807, 2c.1812 Ioan Festus Harting (n.1756, †1831, general rus). Pentru a-i vedea moştenitorii generalului Harting, apăsaţi AICI.
 • G.2)  Ruxandra Sturdza, 1c.Gheorghe Balş (n.1776, †25.04.1849, mare vistiernic al Moldovei), 2c.Petre Mavrogheni (mare vornic al Moldovei)
 • G.3)  MIHAI STURDZA VODĂ, n.Iaşi 27.04.1794, †Paris 08.05.1884, înmorm.biserica din Baden-Baden (Germania), Domnitorul Moldovei (04.1834-06.1849), 1c.1817 (divorţ.1822) Elisabeta Ruset (n.1802, †1880/1882), 2c.Constantinopol 05.1834 (nepoata vărului 4-lea) Smaragda Vogoridi (n.Iaşi 1814/1816, †Paris 25.04.1885). Pentru a-i vedea moştenitorii, apăsaţi AICI.
 • F.2)  Smaranda Sturdza, c.Nicolae Filipescu (mare vornic şi mare logofăt al Ţării Româneşti)
 • F.3)  Scarlat Sturdza, †1816, primul guvernator al Basarabiei, c.1779 Sultana Moruzi (n.Constantinopol 1762, †Odessa 08.03.1839)
 • G.1)  Roxana Sturdza, n.Constantinopol 12.10.1786, †Odessa 16.01.1844, înmorm.Odessa (conacul Ciznevici), domnişoară de onoare a împărătesei Elisabeta a Rusiei, c.1818 Albert Kajetan von Edling (n.Heidenschaft/castel din Austria 1771/1772, †1841, conte austriac, mareşal)
 • G.2)  Alexandru Sturdza, n.Iaşi 18.11.1791, †Manzâr (Basarabia)13.11.1854, scriitor şi istoric, 1c., 2c.Hufeland
 • H.1)  Maria Sturdza, c.prinţul rus Evgheni Gagarin (n.1811, †1886). Pentru a-i vedea descendenţii, apăsaţi AICI.
 • G.3)  Elena Sturdza, †1818, c.D.P.Severin (ambadorul Rusiei la Munchen)
 • G.4)  Smaranda Sturdza, n.1780, †1803
 • G.5)  Constantin Sturdza, n.1783, †1804
 • F.4)  Maria Sturdza, c.Dumitru Mavrocordat (n.Cristeşti/jud.Iaşi 1744, †Iaşi 30.11.1817, hatman al Moldovei)
 • F.5)  Zoe Sturdza, †20.08.1821, înmorm.Biserica Sf.Treime (Braşov), c.Manolache Brâncoveanu (n.1748, †25.04.1811, mare ban al Ţării Româneşti)
 • E.2)  Ioan Sturdza, n.cca 1710/1715, †1792, mare vornic şi mare logofăt al Moldovei, c.Eudochia Caliarhi (Florescu)
 • F.1)  Catrina Sturdza, c. (veri de-al 3-lea) Dumitrachi Sturdza (mare spătar al Moldovei)
 • F.2)  Sandul Sturdza, călugărit ca Sava, mare spătar al Moldovei
 • F.4)  Iordache (Gheorghe) Sturdza, n.1754, †1825, mare paharnic şi mare ban al Moldovei, c.Ileana Ruset
 • G.1)  Safta Sturdza, c.Grigore Krupenschi (agă şi serdar al Moldovei)
 • G.2)  Smaranda Sturdza, c.(fiul verişorului de-al 4-lea) Manolache Miclescu (†1812, paharnic al Moldovei)
 • G.3)  Casandra Sturdza, c.Matei Răşcanu (spătar al Moldovei)
 • G.4)  Lascăr Sturdza, mare hatman al Moldovei, c.Zoiţa Nicolae Balş
 • G.5)  Gheorghe Sturdza, †1860, mare vornic al Moldovei, 1c.Caterina Cantacuzino-Deleanu (†1859), 2c.Eliza Hurmuzachi (n.1821, †1895)
 • F.5)  Dimitrie (Dumitrachi) Sturdza, n.1756, †04.1846, înmorm.Biserica Bărboi (Iaşi), mare ban, mare logofăt şi mare vornic al Moldovei; a reclădit Biserica Bărboi din Iaşi (1844) şi a ctitorit Biserica actuală din Miclăuşeni, 1c.1781 Sultana N.Ventura, 2c.14.11.1785 Elenca Balş (n.1771, †14.02.1843)
 • G.1)  Ruxandra Sturdza (după 1c.), c.George Buhuş (hatman al Moldovei)
 • G.2)  Safta (Elisabeta) Sturdza (după 2c.), c.(verişorul de-al treilea de-al tatălui) Ştefan Sturdza-Bârlădeanu (mare spătar al Moldovei)
 • G.3)  Pulheria Sturdza (după 2c.), c.Nicolae Cantacuzino-Măgureanu (n.1790, †1857, mare logofăt al Moldovei)
 • G.4)  Zoiţa Sturdza (după 2c.), c.Dracachi Ruset „Baston” (n.1771, †15.09.1841, spătarul Moldovei)
 • G.5)  Ecaterina Sturdza (după 2c.), †1869, c.08.1823 Iordachi Ruset-Solescu (n.1795, †10.01.1846, vornic al Moldovei)
 • G.6)  Teodor Sturdza (după 2c.), logofăt al Moldovei, c.Safta Costachi-Talpan
 • H.1)  Catinca Sturdza, c.Iorgu Radu
 • G.7)  Alexandru (Alecu) Sturdza-Miclăuşeni (după 2c.), n.1803, †23.07.1848, vornic al Moldovei, c.1831 (fiica vărului de-al doilea) Ecaterina Sturdza (n.06.08.1811, †1865). Pentru a-i vedea decendenţii, apăsaţi AICI.
 • G.8)  Constantin Sturdza-Şcheianu (după 2c.), n.Iaşi 15.04.1799, mare vornic al Moldovei, c.1824 Agripina Ruset (n.1804, †27.08.1890)
 • H.1)  Ion Sturdza-Şcheianu, †tânăr
 • H.2)  Cleopatra Sturdza-Şcheianu, †1863, c.Ion Paladi (vornic al Moldovei)
 • H.3)  Dimitrie Sturdza-Şcheianu, n.1839, †1920, istoric şi publicist român, c.Eliza Ghica-Deleni
 • I.1)  Henrieta Sturdza-Şcheianu
 • I.2)  Emma Sturdza-Şcheianu
 • I.3)  Elena Sturdza-Şcheianu, c.(verişori gradul 4) Albert Ghica-Kephale (n.1870)
 • H.4)  Maria Sturdza-Şcheianu, †1860, c.Ioan Costachi Boldur-Lăţescu
 • H.5)  Olga Sturdza-Şcheianu, c.Ion Duca (consilier al Înaltei Curţi de Casaţie a României)
 • H.6)  Ana Sturdza-Şcheianu, c.Gheorghe Negruzzi
 • H.7)  Smaranda Sturdza-Şcheianu, c.Ion Ventura
 • E.3)  Constantin Sturdza, †1790, mare logofăt, mare ban şi mare vornic al Moldovei, c.Maria Razu
 • F.1)  Catrina Sturdza, c.(verişorul de-al doilea al tatălui) Mihail Sturdza (mare logofăt al Moldovei)
 • F.2)  Ileana Sturdza, †cca 1810, c.Vasile Neculce-Mutu (†1801, mare spătar al Moldovei)
 • F.3)  Safta Sturdza, c.Manolache Conachi (†07.03.1803, mare vornic al Moldovei)
 • F.4)  Feodosia (? Tudorica) Sturdza, c.Constantin Balş (†24.12.1818, mare vornic al Moldovei)
 • E.4)  Ştefan Sturdza, mare ban, mare vornic şi mare logofăt al Moldovei, c.Ruxandra Mamona (?după părerea lui Alex.Sturdza, era nepoata lui Alexandru Mavrocordat Exaporitul, când de fapt ar fi fost strănepoată; este oare aceeaşi cu Ruxandra lui Mamuna de Moreea??)
 • F.1)  Sandu Sturdza, n.1758, †07.06.1831, înmorm.Biserica Bărboi (Iaşi); pe piatra sa de mormânt stă scris: „Cel ce crede în mine şi dacă va muri, trăieşte, lui Sandu al lui Ştefan Sturza, boier de Divan şi Vistier al Moldovei, născut în anul 1758, mutat către Domnul la 7 Iunie în anul 1831”, mare vistiernic al Moldovei, c.Bucureşti 03.07.1773 (fiica verişoarei de a doua) Catinca Moruzi (n.1767, †25.02.1835)
 • G.1)  Constantin Sturdza de la Ruginoasa, mare logofăt al Moldovei, 1c.Elena Cantacuzino-Paşcanu (n.1796, †1868), 2c.Maria Ghica-Comăneşti „Marghioliţa” (n.1806/1807/1808, †Iaşi 06.12.1887)
 • H.1)  Alexandru Sturdza de la Ruginoasa (după 1c.), n.1820, †1891, înmorm.Cimitirul Eternitatea (Iaşi), diplomat, c.Maria „Şuţu”
 • I.1)  Alexandru Sturdza de la Ruginoasa, n.Iaşi 10.05.1867, †21.10.1904, înmorm.Cimitirul Eternitatea (Iaşi), diplomat, om de litere
 • I.2)  Olga Sturdza de la Ruginoasa, n.1871
 • I.3)  Scarlat Sturdza de la Ruginoasa, †1872
 • H.2)  Ecaterina Sturdza (după 1c.), n.06.08.1811, †1865, înmorm.Biserica din Miclăuşeni, c.(vărul de-al doilea al tatălui) 1831 Alexandru (Alecu) Sturdza-Miclăuşeni (n.1803, †23.07.1848, vornic al Moldovei)
 • H.3)  Gheorghe (? Grigore) Sturdza, †1865, ofiţer rus
 • H.4)  Elisabeta Sturdza, c.Dimitrie Buhuş (agă a Moldovei)
 • H.5)  Sandu Sturdza, †tânăr
 • G.2)  Smaranda Sturdza, n.1775, †09.1845, înmorm.Biserica Bărboi (Iaşi), c. 21.06.1798 Alexandru Balş (†1832, mare vistiernic al Moldovei)
 • E.5)  Catrina Sturdza, c.Lupu (II) Bogdan (mare stolnic al Moldovei)
 • E.6)  Maria Sturdza, c.Andrei Rosetti-Roznovanu (†după 1761, mare logofăt al Moldovei)
 • E.7)  Vasile Sturdza, mare paharnic al Moldovei
 • D.2)  Maria Sturdza (după 1c.), c.Iordache Ruset „Cilibiul” (n.Constantinopol 1680, ††înainte 24.11.1753/1755, mare vornic şi caimacam al Moldovei)
 • D.3)  Catrina Sturdza (după 1c.), c.Ion Bogdan (†1764, mare logofăt al Moldovei)
 • D.4)  Nastasia Sturdza (după 1c.), călugărită Natalia
 • D.5)  Bărboiu Sturdza (după 1c.), †înainte 1743
 • D.6)  Mihalachi Sturdza (după 1c.), †înainte 1770, înmorm.Mănăst.Secu (jud.Neamţ), mare paharnic şi mare vornic al Moldovei, 1c.fiica lui Ilie Costachi, 2c.Aniţa Buhuş
 • E.1)  Gheorghe Sturdza (?2c.), mare logofăt al Moldovei, 1c.fiica lui Paladi (? Ileana Paladi), 2c.Ecaterina
 • F.1)  Constantin Sturdza, ban al Moldovei, c.Maria Şerban Cănănău
 • G.1)  Gheorghe (Iordache) Sturdza, mare vornic al Moldovei, 1c.Casandra Ghica-Budeşti, 2c.Smaranda Paladi
 • H.1)  Miltiade Sturdza (după 2c.), c.Elena Stoianovici (fiica lui Paul Stoianovici, postelnic al Moldovei)
 • I.1)  Aspasia Sturdza, c.Dumitru Miclescu
 • H.2)  Aspasia Sturdza (după 2c.)
 • H.3)  Alexandru Sturdza (după 2c.)
 • H.4)  Grigore Sturdza (după 1c.), colonel, c.1855 Olga Ruset (n.1838, †1918)
 • I.1)  Adela Sturdza, c.Miclescu
 • I.2)  Maria Sturdza
 • I.3)  Nicolae Sturdza, †tânăr
 • I.4)  Grigore Sturdza, †Davos 1902
 • H.5)  Catrina Sturdza (după 1c.)
 • H.6)  Constantin Sturdza (după 1c.)
 • G.2)  Bălaşa Sturdza, c.Ştefan Catargi (caimacam al Moldovei)
 • E.2)  Paraschiva Sturdza (?2c.), 1c.Costi Ţigara (negustor), 2c.Toma Iamandi (ban al Moldovei) (Gheorghe Ghibănescu susţine că ar fi fost căsătorită cu fratele lui Toma Iamandi, Vasile Iamandi)
 • E.3)  Smaranda Sturdza (?2c.), c.Costăchescu (zis Dudeanu)
 • D.7)  Costachi Sturdza (după 1c.), †1743, mare stolnic al Moldovei, c.Anuţa Catargi (†după 1760)
 • C.2)  Sandu I Sturdza (după 1c.), n.1660, †06.1718, înmorm.Biserica Heleşteni, piatra sa de mormânt fiind aceeaşi ca a fiului său, Ilie Sturdza, mare stolnic al Moldovei, c.Paraschiva Catargi
 • D.1)  Ilie Sturdza, mare sluger al Moldovei, înmorm.Biserica Heleşteni; pe piatra sa de mormânt stă scris: „Suptu această piatră să odihnescu robile lui Dumnezeu Ilie Sturze şi jiupăneasa dumisale Casandra Bălşăscu şi cu părinţii şi fraţii şi fiii lor şi alte neamuri ce li s’au găsit oasele în biserica veche prefecăndu-să biserica aceasta noao s’au strămutat oasele tuturor în biserica aceasta noao ca să se pomenească în veci 1781”, c. 24.05.1745 Casandra Balş
 • E.1)  Mihail Sturdza, înmorm.Biserica Heleşteni, piatra sa de mormânt fiind aceeaşi ca a tatălui său, Ilie Sturdza, mare logofăt al Moldovei, c.(fiica verişorului de-al doilea) Catrina Sturdza
 • F.1)  Constantin Sturdza, c.Catinca Ghica
 • G.1)  Elena Sturdza, †1844, c.1842 Alexandru Moruzi (n.Constantinopol 29.08.1805, †25.04.1873)
 • G.2)  Smaranda Sturdza, c.(verişorul de-al treilea de-al tatălui) Alexandru Balş-Dumbrăveni (†22.02.1847, mare vornic al Moldovei)
 • F.2)  Ion Sturdza, mareşal basarabean
 • F.3)  Alexandru Sturdza, n.1794, †1849, înmorm.Biserica Bărboi (Iaşi); pe piatra sa de mormânt stă scris: „Aice odihneşte robul lui Dumnezeu Alexandru Mihail Sturza, născut la anul 1794, adormit la1849”, mare vistiernic al Moldovei, c.Elena Ghica-Comăneşti „Contesa”
 • G.1)  Alexandru Sturdza, c.Iaşi 1852 (verişoara de-a treia de-al tatălui) Smaranda Balş-Heleşteanu (n.01.05.1835, †28.11.1893)
 • H.1)  Maria Sturdza, c.Steiger (baron)
 • H.2)  Mihai Sturdza, 1c.Elena Bogdan, 2c.Maria Greceanu
 • I.1)  Alexandru Sturdza, ofiţer
 • I.2)  Eva Sturdza, c.George Strat
 • I.3)  Henrieta Sturdza
 • G.2)  Olga Sturdza, †1895, c.Mihal Obolenski (n.Moscova 22.10.1821, †06.03.1886, principe rus)
 • H.1) Alexandru Obolenski, n.Moscova 01.02.1851, †Kazan 1911
 • H.2) Ivan Obolenski, n.Moscova 02.11.1853, †Ivanovka 27.02.1910, c. Alexandra Nikolaevna Topornine
 • I.1) Maria Obolenski, n.07.06.1882, †Londra 26.02.1947, St.Petersburg 16.04.1906 Dmitri Ivanovich Zvegintzov (n.18.01.1880, †1967)
 • I.2) Olga Obolenski, n.Simbirsk 30.08.1891, †New York 05.05.1984, 1c.Pestrovka 26.08.1912 Peter Obolenski (n.1889, †1969); 2c.1929 Nikolai Nikolaevich Zvegintzov (28.04.1894-†Vorkuta, Siberia 1941)
 • I.3) Nicolai Obolenski
 • H.3) Elena Obolenski, n.Moscova 25.08.1855, c.Feodor Dmitrievich Tschertkov (17.07.1845-†St.Petersburg 28.11.1899)
 • H.4) Iuri Obolenschi, n.Iaşi 16.07.1857, †San Stefano 14.06.1878
 • H.5) Argrafena Obolenski, n.Chişinău 07.03.1860, †Clamart 05.12.1936, c.02.1886 Feodor Pavlovich Panjutin (n.18.02.1858-†23.04.1886)
 • D.2)  Ioniţă Sturdza
 • D.3)  Iordache (Gheorghe) Sturdza, mare stolnic al Moldovei
 • E.1)  Ioniţă Sturdza
 • D.4)  Vasile Sturdza, †06.10.1750, mare stolnic al Moldovei, c.Ileana Costachi. Pentru a-i vedea descendenţii, apăsaţi AICI
 • D.5)  Alexandru Sturdza
 • E.1)  Paraschiva Sturdza
 • E.2)  Maria Sturdza, †după 1795, c.Dumitru Calmaş (n.1705, †1758, mare ban al Moldovei)
 • E.3)  Ioan Sturdza
 • E.4)  Sandu Sturdza, †înainte 1760, mare stolnic al Moldovei, c.Catrina Grigore Arghire
 • F.1)  Elisabeta (Safta) Sturdza, c.Nicolae Balş (mare stolnic al Moldovei)
 • F.2)  Ioan Sturdza, căminar al Moldovei, c.Caterina Conachi (fiica lui Manolache Conachi, vornic al Moldovei)
 • F.3)  Catrina Sturdza, c.Constantin Miclescu (paharnic al Moldovei)
 • C.3)  Toader Sturdza (după 2c.), †înainte 1708, mare jitnicer al Moldovei, c.Maria Costachi
 • D.1)  Matei Sturdza
 • C.4)  Maria Sturdza (după 1c./2c.), †14.07.1703, înmorm.Mitropolia Iaşi; pe piatra sa de mormânt stă scris: „Aicia odihneşte şarba lui Dumnedzău Maria, giupăneasa dumisale lui Constantin Buhuş biv vel logofătu, fata lui Chiriac Sturdzii, carea s’au pristăvit la primeneala a doa Domnie a lui Constantin Duca-Vodă, văleat 7211 [1703], Iul.14 şi împreună cu coconii săi, Catrina şi Andrei, care cu limbi de moarte s’au rugat să’i pue la un locu cu măsa împreună, la vecinici lăcaşuri, prestăvitu-s’au cuconii aceştia la văleat 7195 [1686/1687]”, c.Ioan Buhuş (†1716, mare logofăt al Moldovei, caimacam al Moldovei)
 • C.5)  Angheluşa Sturdza (după 2c.), c.Grigore Jora (†1716, mare vistiernic al Moldovei)
 • C.6)  Nastasia Sturdza (după 2c.), †înainte 1691, c.Manolache Hrisoverghi (mare comis al Moldovei)
 • D.1) Ianache Hrisoverghi, stolnic al Moldovei
 • D.2) Smaranda Hrisoverghi, c.Iordache Lazu (mare paharnic al Moldovei)
 • C.7)  Safta Sturdza (după 1c./2c.), †înainte 1693, 1c.1682 Matei Filipescu (†1699, mare stolnic al Ţării Româneşti), (?)2c.Dumitru Caramanlâu (postelnic al Ţării Româneşti)
 • C.8)  Nicolae Sturdza
 • C.9)  Ştefan Sturdza
 • C.10)  Preda Sturdza
 • B.2)  Ilie Sturdza, n.cca 1615, †1680, mare paharnic şi mare vornic al Moldovei, c.Safta Petriceicu. A fost propus ca domn în Moldova în 1672 în locul lui Duca Vodă, dar a refuzat.
 • C.1)  (?) Mihai Sturdza, logofăt al Moldovei
 • D.1)  Alexandru Sturdza, vistiernic al Moldovei
 • E.1)  Alexandru Sturdza de la Heleşteni
 • F.1)  Mihai Sturdza de la Heleşteni
 • B.3)  (?) Maria Sturdza (după 2c.), n.1636, †1682, c.1657 Grigore Ghica Vodă I (n.Constantinopol 1623/1628, †Constantinopol 1674/1675, domnitorul Ţării Româneşti)
 • B.4)  (?) Alexandra Sturdza (după 1c.), †cca 1669, înmorm.Mănăst.Bursuci, c.Gavril Paladi (†înainte 1685, mare sluger al Moldovei)
 • B.5)  Safta Sturdza (după 1c.), c.Grigore Hăbăşescu (†04.12.1680, mare vornic şi hatman al Moldovei)
 • B.6)  Toader Sturdza (după 2c.), †după 1687, mare spătar al Ţării Româneşti, c.sora lui Gh.Ştefan Vodă
 • C.1)  Matei Sturdza, n.cca 1670, †1727, mare cămăraş al Moldovei, c.sora lui Iordache Ruset
 • B.7)  (?) Vasilca Sturdza (după 1c.), c.Toderaşcu Jora (mare sluger al Moldovei)
 • B.8)  Maricuţa Sturdza (după 1c.), †1686, c.Andrei Ianovici (mare şertrar al Moldovei)

Vasile Sturdza, †06.10.1750, mare stolnic al Moldovei, c.Ileana Costachi

A.1)  Sandu II Sturdza, †1765, spătar al Moldovei, c.Maria Bogdan

 • B.1)  Ioan Sturdza VodaIONIŢĂ STURDZA VODĂ, n.1762, †Iaşi 03.02.1842, înmorm. la Biserica Bărboi (Iaşi); pe piatra lui de mormânt stă scris: „Între muritorii lumei când eram şi eu odată, / Dam povaţă, sfat, poruncă la oricare judecată. / În a mea origine nobilu, în sfârşit şi domnitoru, / Stătuiu patriei şi sprijinu peste drepturi şi poporu: / Văzuiu slavă, cinste ’mpreajmă-mi, avuiu schiptru, stăpânire, / Dar în sfârşit suferit-am şi a soartei prigonire. / Acum iată supt această piatră stau eu muritoru. / Căci viaţă amărâtă un deşert e plin de nori … S-a săvârşit din viaţă la 2 februarie 1842, domnind în Moldova de la 1822, iulie 1, până la 1828, aprilie 23”, Domnitorul Moldovei (21.06.1822-05.05.1828), c.08.1786 Catrina Rosetti-Roznovanu (n.1764, †27.01.1849)
 • C.1)   Iorgu (Gheorghe) Sturdza, †06.04.1843, c.Elena Catargi
 • D.1)  Eufrosina (?Maria) Sturdza, c.T.Paladi
 • D.2)  Leonora Sturdza, n.08.1843, †1846
 • D.3)  Iorgu (Gheorghe) Sturdza, n.18.01.1830, †28.05.1846, înmorm.Biserica din Păstrăveni (jud.Neamţ)
 • D.4)  Grigore Sturdza, n.05.03.1841
 • C.2)   Elena Sturdza, n.1804, †1854, înmorm.Biserica Sf.Dumitru Balş (Iaşi), 1c.Iaşi 03.10.1825 Grigore Ghica Vodă V (n.1804, †Mee(Franţa) 1857, domnitorul Moldovei), divorţ.1828, 2c.1831 Alexandru Balş (n.26.07.1801, †Iaşi 14.04.1864, mare logofăt al Moldovei)
 • C.3)   Constantin Sturdza, †1866/1867
 • D.1)  Gheorghe (Iorgu) Sturdza, c.Cleopatra Gheorghiade
 • E.1)  Eugen Sturdza, 1c.H.Guirarol, 2c.E.Ţirţescu
 • F.1)  Marcel Sturdza-Săuceşti (după 2c.), n.1896, †1984
 • E.2)  Natalia Sturdza, c.Baronescu
 • E.3)  Constantin Sturdza, n.1872, doctor
 • C.4)   Nicolae Sturdza, †1832, c.Constantinopol 12.12.1824 Maria Ghica-Comăneşti „Marghioliţa” (n.1806/1807/1808, †Iaşi 06.12.1887)
 • D.1)  Catrina Sturdza, n.1826, era considerată a fi „muma pădurii” de urâtă ce era !, c.Constantin Moruzi (n.1816/1819, †Odessa 26.02.1886, şambelan al Ţarului Rusiei)
 • D.2)  Zoe Sturdza, c.Ioan Cantacuzino-Paşcanu (n.1829, †1897, director general al teatrelor)
 • D.3)  Pulcheria (Profira) Sturdza, c.Petre Keşco (n.10.04.1831, ofiţer basarabean)
 • C.5)   Alexandru Sturdza, †1836, fără urmaşi
 • B.2)  Manolachi Sturdza, călugăr
 • B.3)  Bălaşa Sturdza, c.Şerban Cănănău (mare spătar al Moldovei)
 • B.4)  Eufrosina Sturdza, c.Constantin Aslan (vornic al Moldovei)
 • B.5)  Elena Sturdza, c.Ştefan Costandachi (paharnic al Moldovei)
 • C.1) (?) Iancu Costandachi, n.Tecuci 1777, postelnic al Moldovei
 • B.6)  Dumitrachi Sturdza, mare spătar al Moldovei, c.(veri de-al 3-lea) Catrina Sturdza
 • C.1)  Anastasia Sturdza, c.Constantin Jora (hatman al Moldovei)
 • C.2)  Maria Sturdza, c.Dumitru Răşcanu (ban al Moldovei)
 • C.3)  Voichiţa Sturdza, c.Mihai Iamandi (n.1779, postelnic al Moldovei)
 • C.4)   Petre Sturdza, †1825, mare vistiernic, mare logofăt al Moldovei, c.(veri de-al 2-lea) Ecaterina (Catinca) Balş
 • D.1)  Constantin (? Dumitraşcu) Sturdza, c.fiica lui Ioan Miclescu (postelnic al Moldovei)
 • E.1)  Ion Sturdza
 • E.2)  Nicolae Sturdza
 • E.3)  Constantin Sturdza
 • E.4)  Caterina Sturdza, c.Constantin Miclescu
 • D.2)  Sandu Sturdza, spătar al Moldovei, c.Ruxandra Ruset-Orăşanu (n.1819, †27.12.1879)
 • E.1)  Petre Sturdza
 • E.2)  George Sturdza, c.L.Beller
 • F.1)  Alexandru Sturdza
 • F.2)  Maria Sturdza
 • F.3)  Eugen Sturdza
 • E.3)  Dumitru Sturdza, c.(verişori primari) 1894 Honorina Ruset-Orăşanu (n.1861)
 • E.4)  Lascăr Sturdza
 • E.5)  Panait Sturdza
 • E.6)  Teodor Sturdza, căpitan, c.Al.Plitos
 • E.7)  Sandu Sturdza
 • E.8)  Ruxandra Sturdza
 • E.9)  Parfire Sturdza
 • D.3)  Bărboi Sturdza, c.Caterina Filipescu Obreanu
 • E.1)  Adela Sturdza, n.1843, †Iaşi 1905, înmorm.Cimitirul Eternitatea, Iaşi, c.Alexandru Moruzi (n.Constantinopol 30.03.1817, †Galaţi 06.02.1878, economist şi revoluţionar paşoptist, deputat şi primar de Galaţi)
 • D.4)  Teodosia Sturdza, c.Ioan Jurgea (vornic al Moldovei)
 • D.5)  Ioniţă Sturdza, c.Ruxandra Aslan
 • E.1)  Petre Sturdza, n.1869, †1933

A.2)  Solomon Sturdza, spătar al Moldovei

A.3)  Maria Sturdza, c.(verişorul de-al treilea al tatălui) Andrei Prăjescu „mazilul”

A.4)  Catrina Sturdza, c.Ştefan Ruset „Pribăscul” (†după 1766, mare vornic, mare logofăt, mare ban şi caimacam al Moldovei)

A.5)  (?) fiică, c.Donici

A.6)  Alexandru Sturdza, c.Cocea

A.7)  Constantin Sturdza, mare vornic al Moldovei, c.Caterina Cantacuzino-Paşcanu

 • B.1)  Ştefan Sturdza-Bârlădeanu, mare spătar al Moldovei, c.(fiica verişorului de-al treilea) Safta (Elisabeta) Sturdza
 • C.1)  Alexandru Sturdza-Bărlădeanu, mare vornic al Moldovei, c.Smaranda Nicolae Costandachi
 • D.1)  Catrina Sturdza-Bârlădeanu, c.Dumitru Sturdza (n.1818, †Dieppe (Franţa) 31.08.1908, mare hatman al Moldovei)
 • D.2)  Ion Sturdza-Bârlădeanu, n.1840, diplomat
 • D.3)  Mihail Sturdza-Bârlădeanu, n.1845, senator, 1c.(?) Elena Sturdza, 2c.Pulheria Ruset-Răducanu (n.1852, †23.02.1933)
 • E.1)  Constantin Sturdza-Bârlădeanu
 • E.2)  Felicia Sturdza-Bârlădeanu
 • E.3)  Alexandra Sturdza-Bârlădeanu
 • D.4)  Maria Sturdza-Bârlădeanu, c.Emanuel Costachi-Epureanu (n.Bârlad 1824, †1880, prim-ministru al României)
 • D.5)  Dumitru Sturdza-Bârlădeanu, n.1847, c.Maria Constantinescu
 • E.1)  Alexandru Sturdza-Bârlădeanu, n.1882
 • D.6)  Ştefan Sturdza-Bârlădeanu, †02.03.1893, c.1866/1867 Iosefina Negri (n.1836, †07.11.1903)
 • E.1)  Nicolae Sturdza-Bârlădeanu
 • E.2)  Alexandru Sturdza-Bârlădeanu
 • C.2)   Elisabeta Sturdza, călugărită
 • C.3)   Ruxandra Sturdza, c.Panait Catargi (mare spătar al Moldovei)
 • B.2)  Elena Sturdza, c.Dumitrache Miclescu (†1806)
 • B.3)  Ioan Sturdza, c.Elena Costandachi
 • B.4)  Constantin Sturdza „Solomon”, mare postelnic al Moldovei, c.Ralu Manu (n.1784)
 • C.1)   Elisabeta Sturdza, c.Ioan Ralet (vornic al moldovei)
 • C.2)   Casandra Sturdza, călugărită
 • C.3)   Caterina Sturdza, călugărită
 • C.4)   Costache Sturdza
 • C.5)   Scarlat Sturdza, postelnic al Moldovei, c.Smaranda Paladi
 • D.1)  Elena Sturdza, 1c.Constantin Vârnav (doctor), 2c.Gheorghe Adrian (general român)
 • D.2)  Ion Sturdza
 • D.3)  Constantin Sturdza, c.Elisabeta Miclescu (fiica lui Emanoil Miclescu, vornic al Moldovei)
 • E.1)  George Sturdza, magistrat, c.Maria Miclescu
 • F.1)  Constantin Sturdza, n.1888, c.Scudy
 • F.2)  Georgeta Sturdza
 • E.2)  Scarlat Sturdza, c.Pulcheria Cantacuzino-Paşcanu (n.09.02.1840, †19.04.1865)
 • C.6)   Vasile Sturdza „Solomon”, n.1810, †1870/1882, prim-ministrul Moldovei (29.01.1859-18.03.1859), caimacam al Moldovei (1858), 1c.Ecaterina Balş (n.1816, †22.02.1848), 2c.Zulnia Negri (n.Chişinău 1823), 3c.1865 (nepoata celei de a doua soţii) Iosefina Negri (n.1835/1836, †după 1889)
 • D.1)  Radu Sturdza (după 2c.), n.1853, †1929, diplomat, 1c.1878 Maria Jora (n.1856, †1904), 2c. Natalia Vlădăianu
 • E.1)  Emil Sturdza, 1c.(?), 2c.(?)
 • E.2)  Iancu Sturdza, aventurier ce s-a înrolat în armata rusă în timpul primului război mondial , c.Lucia Gorneanu
 • E.3)  MihailSturdzaMihail Sturdza „Lucă”, n.1886, †Madrid 05.02.1980, prinţ, ministru de externe (1940)
 • F.1)  Irina Sturdza, n.03.09.1916, c.Mihai Pop (n.1907, celebru folclorist român)
 • F.2)  Ileana Sturdza, n.1919, c.Radu Cerkez (fiul lui Nicolae Cerkez)
 • G.1) Matei Cerchez, n.1946/1947/1948
 • G.2) fiu, n.1946/1947/1948
 • F.3)  Constantin Sturdza
 • F.4)  Ion Sturdza
 • E.5)  Zulmia Sturdza
 • E.6)   Fatma Alisa Sturdza (după 1c.), n.1893, †1964, c.Octavian C. Tăslăuanu (n.1876, †1942)
 • F.1) Dafina Tăslăuanu, n.1921, †2000, c.Ştefan Voiculescu-Dioşti (n.1904, †1975)
 • G.1) Gelu_Voiculescu-VoicanGelu Voican-Voiculescu, n.Bucureşti 08.02.1941, om politic român după revoluţia din 1989, c.Carmen Pahomi (n.1959)
 • D.2)  Constantin Sturdza (după 2c.), †1899, inginer, c.Elena Cantacuzino (n.1855/1868, †1944)
 • D.3)  Olga Sturdza, c.Andrei Spiro-Paul
 • D.4)  Eugen Sturdza
 • D.5)  Vasile Sturdza
 • D.6)  Maria Sturdza, c.Gheorghe Aslan
 • D.7)  Ema Sturdza, c.Dimitrie Donici
 • D.8)  Emil Sturdza, c.Pulcheria Paladi
 • E.1)  Lucia Sturdza-Bulandra, n.Iaşi 25.08.1873, †19.09.1961, celebră actriţă română, c.1912 Tony Bulandra (actor)
 • E.2)  Zulnia Sturdza
 • E.3)  Teodor Sturdza, ofiţer
 • E.4)  Maria Sturdza
 • D.9)  Ernest Sturdza, †1896, avocat, c.Eliza Ruset-Filipescu (n.1840, †Viena 1870)
 • E.1)  Adrienne Sturdza, c.Gheorghe C.Răileanu (primarul Bacăului)
 • F.1) Elena Răileanu, n.23.05.1894, †12.05.1961, c.Emil Lang (n.04.09.1889, †18.03.1940)
 • G.1) Henrietta Lang, n.Bacău 10.06.1919, c.09.08.1951 Emil Ciurea (n.Galaţi 14.08.1913, †Paris 07.11.1986, diplomat, înmorm.Cimitirul Thiais din Paris)
 • E.2)  Vasile Sturdza
 • E.3)  Henrietta Sturdza, 1c.Venier, 2c.Manole Krupenschi
 • F.1) fiică, c. Constantinescu-Klaps (general)
 • G.1) Constantinescu-Klaps (om politic ţărănist)
 • G.2) Radu Constantinescu, inginer

Mihail_Sturdza VodaMIHAI STURDZA VODĂ, n.Iaşi 27.04.1794, †Paris 08.05.1884, înmorm.biserica din Baden-Baden (Germania), Domnitorul Moldovei (04.1834-06.1849), 1c.1817 (divorţ.1822) Elisabeta Ruset (n.1802, †1880/1882), 2c.Constantinopol 05.1834 (nepoata vărului 4-lea) Smaragda Vogoridi (n.Iaşi 1814/1816, †Paris 25.04.1885)

A.1)  Dumitru Sturdza (după 1c.), n.1818, †Dieppe (Franţa) 31.08.1908, înmorm.Cimitirul Eternitatea (Iaşi), mare hatman al Moldovei, c.Catrina Sturdza-Bârlădeanu

 • B.1)  Mihai Sturdza, n.Dieppe 1876, †1941, c.1908 Olga Mavrocordat (n.Popeşti 27.09.1884, †09.07.1971)
 • C.1)   Dimitrie Sturdza, n.1908, †1938 (înecat în Bistriţa), c.06.1933 Ileana Manu (n.Bucureşti 27.05.1915)
 • D.1)  Mihail Sturdza, n.Bucureşti 17.09.1934, autorul faimoasei lucrări „Grandes familles de Grece, d’Albanie et de Constantinopole” (Paris, 1983), c.1969 Isabelle de Bagneux
 • D.2)  Elena Sturdza, n.1936
 • C.2)   Gheorghe Sturdza, n.Ostende 29.07.1912, c.Oslo 11.04.1937 Margareta Kvaal
 • D.1)  DimitrieGSturdzaDimitrie Sturdza, n.Iaşi 12.10.1938, om de afaceri, prinţ
 • D.2)  Gheorghe Sturdza, n.09.09.1940
 • D.3)  Erik Ion Sturdza, n.Bucureşti 17.02.1943, preşedintele Băncii Baring Brothers din Geneva
 • B.2)  Grigore Sturdza, n.1878, †1948, vănător şi fotograf amator
 • C.2)   Dimitrie Sturdza, c.Pulcheria Doiciu
 • C.3)   Mihai Sturdza, n.1901, om politic, 1c.1923 Alice Cantacuzino, 2c.1951 Margareta Cioroianu
 • C.4)   (?) Grigore Sturdza
 • D.1)  Rene Sturdza, n.1935
 • B.3)  Maria Sturdza, n.1891, †1935, c.Don Louis de Pedroso (conte de San Esteban de Canongo)
 • C.1) Maria-Mercedes de Pedroso y Sturdza, n.1914, c.1937 Richard de Dampierre (n.1916, duce de San Lorenzo, fiul ducelui Roger de Dampierre şi al lui Vittoria Ruspoli, fiica lui Emanuel Ruspoli, soţul lui Cocuţa Conachi)

A.2)  Grigore Sturdza „Beizadea Viţel” (după 1c.), n.1821, †12.01.1901, înmorm.Cimitirul Eternitatea (Iaşi), general otoman (ca Muklis-Paşa), senator şi deputat; a candidat în 1859 la tronul Moldovei, 1c.Dash (contesă rusă), 2c.Bucureşti 01.02.1853 Olga Ghica, 3c.Raluca Turculeţ

 • B.1)  Olga Sturdza (după 1c.), †Ţigăneşti (accident de călărie), înmorm. Mănăst. Frumoasa (Iaşi), c.Iaşi Emanuel Conachi-Vogoridi (n.1847, †Paris 1935)
 • B.2)  Elena Sturdza, c.Mihail Sturdza (din ramura Heleşteni)
 • B.3)  Grigore Sturdza, †sinucis din dragoste, c.Maria Cantacuzino-Feodosiev
 • B.4)  Mihail Sturdza, c.Valeria Micle (1c.Nicolae Nanu; fiica lui Veronica Micle, iubita lui Eminescu)
 • C.1)   Grigore Sturdza, scriitor şi traducător, c.Cristina Tillemann Prunkul (descendentă din familia bucovineană „von Prunkul”)
 • D.1)  Mihai Sturdza, inginer
 • B.5)  Nicolae Sturdza

A.3)  Mihai Sturdza (după 2c.), n.1835, †1846, înmorm.biserica din Baden-Baden (Germania)

A.4)  Maria Sturdza (după 2c.), n.1849, †1905, c.Paris 07.04.1868 Constantin Gorceakov (n.1841, †1926, fiul lui Alecsandr/Mihail Gorceakov, cancelarul Rusiei)

 • B.1) Maria Gorceakov, n.1871, †1924, 1c.Alexis Kudaşev (n.1861, †1901, prinţ rus), 2c.Alexandr Briancianinov (n.1874, †1960)
 • C.1) Maria Kudaşev, n.1901, †1967, c.1922 Alexandr Putiatin (n.1897, †1954, prinţ rus)
 • C.2) Sofia Kudaşev, n.1895, †1968, 2c.1945 Robert Lambert (n.1871, †1950)
 • B.2) Elena Gorceakov, n.1873, †1948, domnişoară de onoare a împărătesei Rusiei, c.Florenţa 1901 Vasili Soldatenkov (n.1879, †1944)
 • B.3) Alexandr Gorceakov, n.1875, †1916, consilier de stat rus, c.St.Petersburg 1904 Daria Bibikov
 • C.1) Mihail Gorceakov, n.1905, c.Vevey 1931 Olga Orlov-Davidov (n.1904)
 • C.2) Constantin Gorceakov, n.1906
 • D.1) Elena Gorceakov, n.1935, c.Montevideo 1960 Ioan Dembinski (conte polonez)
 • B.4) Boris Gorceakov, n.1879, †1900

A.5)  Mihai Sturdza (după 2c.), n.Iaşi 31.12.1846, †Paris 30.06.1863, înmorm.biserica din Baden-Baden (Germania)

Alexandru (Alecu) Sturdza-Miclăuşeni (după 2c.), n.1803, †23.07.1848, înmorm.Biserica din Miclăuşeni, vornic al Moldovei, c.(fiica vărului de-al doilea) 1831 Ecaterina Sturdza (n.06.08.1811, †1865)

A.1)  DimitrieASturdzaDimitrie A.Sturdza, n.Miclăuşeşti 10.03.1833, †Bucureşti 08.10.1914, primul-ministrul României, c.Zoe Cantacuzino (n.1847, †1919/1920)

 • B.1)  Alexandru Sturdza, militar, n.23.05.1869, †Zurich 28.09.1939, c.(veri primari) Elisabeta Carp (n.1874)
 • C.1)   Alexandru Sturdza, medic, c.Nina Vântu
 • D.1)  Alexandru Sturdza, n.1943, artist plastic (trăieşte în Washington), c.1970
 • E.1)  Petre Sturdza
 • E.2)  Mihai Sturdza
 • C.2)   Ion Sturdza, arhitect, c.Sandra Slătineanu
 • D.1)  Şerban Sturdza, n.1946, arhitect (trăieşte în Timişoara)
 • E.1)  Alexandra Sturdza
 • E.2)  Vlad Sturdza
 • E.3)  Vanda Sturdza
 • C.3)   Dimitrie Sturdza

A.2)  Elena Sturdza-Miclăuşeni, n.1834, †1910, înmorm.Biserica din Miclăuşeni, 1c.05.11.1854 Vasile Beldiman (n.Iaşi 27.09.1831, †Viena 16.12.1871, ofiţer), 2c.1861 George Şuţu (n.Constantinopol 20.04.1817, †1875)

A.3)  Zoiţa (Zinica) Sturdza-Miclăuşeni, n.12.11.1837, 07.12.1866, înmorm.Biserica din Miclăuşeni, c.Dimitrie Balş-Dumbrăveni (n.1836, †1909)

A.4)  Matei Sturdza-Miclăuşeni, n.Iaşi 14.12.1839, †Napoli 16.03.1870, înmorm.Biserica din Miclăuşeni, prefect

A.5)  George (Iorgu) Sturdza-Miclăuşeni, n.01.02.1841, †23.06.1909, înmorm.Biserica din Miclăuşeni, c.Miclăuşeni 27.2.1869 Maria Ghica (n.Constantinopol 1851, †1937); ei ridică actualul castel de la Miclăuşeni

B.1)  Ecaterina Sturdza-Miclăuşeni, n.1873, †1953, înmorm.Biserica din Miclăuşeni, c.Miclăuşeni 1897 Şerban Cantacuzino (n.1870, †1918)

A.6)  Ruxandra Sturdza-Miclăuşeni, n.Iaşi 22.06.1842, †Geneva 25.10.1878, înmorm.Biserica din Miclăuşeni, c.Miclăuşeni 03.08.1860 Alexandru Balş (n.05.10.1838, †Iaşi 14.04.1894, senator)

Maria Sturdza, c.prinţul rus Evgheni Gagarin (n.1811, †1886)

A.1) Grigore Gagarin-Sturdza, n.1840, †1921

A.2) Anatol Gagarin, n.1844, †1917

A.3) Iuri Gagarin, n.1846, †1905

A.4) Teofil Gagarin, n.1859, †1891

 • B.1) Anatol Gagarin, n.1840, †1921
 • B.2) Mihail Gagarin
 • B.3) Vladimir Gagarin, n.1887, †1946
 • C.1) Iuri Gagarin, n.1921, †1945
 • B.4) Eugen Gagarin, n.1881, †1960
 • C.1) Maria Gagarin, n.1940

Elena Sturdza, n.1786, †Chişinău 1831, c.1812 Ioan Festus Harting, n.1756, †1831

A.1)  Scarlat Harting, n.1813, †1888, 1c.fiica lui Dino Russo, 2c. Zoe Băntaş, 3c.Elisabeta Donici

20 Comentarii

 1. Balusescu Luminita says:

  O mare bucurie deschiderea acestui site, pentru care va multumesc.O nelamurire totusi:Serban Sturdza, arh., n.1946, fiul lui Ion,provine din ramura lui Alexandru Sturdza Miclauseni? Nu este descendent din ramura domnitorului Mihail Sturdza, prin bunicul sau Dimitrie Grigore Sturdza?

 2. admin says:

  Dna Luminita, acestea sunt datele pe care le-am gasit. Daca dvs. aveti alte date, va rog sa-mi trimiteti dovezile dvs. pe email: lovendal@lovendal.ro

 3. Sabina Puchin says:

  As vrea sa mentionez ca Maria Sturdza este fiica lui Chiriac Sturdza din a 2-a casatorie cu Ana (Anita) Isarie, iar Safta Sturdza este fiica din prima casatorie cu Alexandra Prajescu. (sursa: Octav G. Lecca)

 4. Ruxandra says:

  Ati uitat sa adaugati un amanunt:
  la descendentii familiei domnitorului Mihail Sturdza Voda, la familia lui Dimitrie Sturza casatorit cu Pucheria Doiciu au rezultat doi fii gemeni: Ion Mihail Sturdza si Rene Sturdza nascuti in 1935. Dumneavostra ati mentionat doar un singur copil si anume Rene Sturdza nascut in 1935 si mort in luna martie 1999,iar celalalt fiu geaman Ion Mihail traieste si in prezent la Biaritz-Franta. Eu fiind nepoata lui.

  • Lucian Ionut says:

   Mihai Ion si Grigorie Rene D. Sturdza , nascuti pe data de 6 Ianuarie 1935 si botezati pe data de 5 Mai ( intamplarea face sa detin doua marturii de botez ale acestora din acea fericita zi )

 5. […] 1c.), †1699, mare stolnic al Ţării Româneşti; ctitorul Bisericii din Bucov; 1c.Maria, 2c.1682 Safta Sturdza (†înainte […]

 6. Ruxanda Beldiman says:

  O lamurire pentru doamna Luminita Balusescu:

  Cred ca va referiti la un alt Serban Sturdza si anume la descendentul lui Dimitrie Sturdza si al Chericai (Pulcheria) Doiciu. Acestia au avut pe Rene si Ion (Jean) Mihail, ultimul fiind tatal lui Serban Dimitrie Sturdza.

 7. Balusescu Luminita says:

  Va rog, as vrea sa stiu daca nepoata ing. Ion Mihail Sturdza,RUXANDRA (autoarea comentariului de mai sus-5.11.2011)este fiica arh.Serban Sturdza sau daca d-l Serban Sturdza ii este unchi.Caut sa completez arborele genealogic al faimoasei familii pana la aparitia volumului corespunzator(cu litera “S”)al lucrarii”Familiile boieresti din Moldova si Tara Romaneasca” de Mihai Dim.Sturdza.Multumesc.

 8. Măneanu Varvara Magdalena says:

  Aş fi recunoscătoare dacă mi-aţi da nişte date despre boierul Dimitrie Cantacuzino Paşcanu, fondatorul spitalului din Işi. De exemplu dacă a mai ctitori ceva şi unde stăpânea moşii.Mă interesează pentru o cercetare muzeografică. Încerc să identific originea unui obiect.

 9. Cipriana says:

  Buna ziua, cred ca s-a omis a se trece dl.
  Ing. Sturdza Mihai Petre, nascut la 13 Februarie 1958, faimos inginer si om cu suflet mare!!

 10. ruxanda beldiman says:

  Pentru doamna Luminita Balusescu

  Arhitectul Serban Sturdza provine din ramura Miclauseni si este stranepotul lui Dimitrie A. Sturdza sef al partidului liberal si prim ministru al lui Carol I. (arh. Sturdza are trei copii: Alexandra, Vlad si Wanda)
  Ruxandra pe care o pomeniti descinde din ramura princiara.
  Voi reveni cu precizari.

 11. andrei says:

  Doresc sa stiu mai multe despre Colonelul sau Generalul Sturza. Din ce ramura face parte?. Stiu ca in 1940 era la Roman cu regimentul 12 Calarasi. Sotia sa se numea Poleta
  Ma puteti ajuta?
  Va multumesc

 12. iulius says:

  Daca aveti cunostiinta de sursa documentara, in care se mentioneaza probabilitatea ca familia Sturdza sa aiba ascedenta italiana (familia Sforza)sau maghiara (familia Thurzo), va rog sa-mi comunicati. Va multumesc.

 13. Radu Cerkez says:

  Bună ziua,

  Deoarece fac parte din familie îmi permit să aduc câteva mici corecturi la unele erori observate de mine la o primă lectură făcută “în diagonală”.

  Astfel: Mihail Sturdza (Moş Lucă, pentru familie) a fost ambasador la Copenhaga şi ministru de externe al României în guvernul Antonescu. El a avut un fiu pe nume Ilie-Vlad care a fost prefect de Iaşi şi care a murit la Madrid la data de 20 septembrie 2002. Are şi el un fiu, Paltin.

  Mihail Sturdza a avut un frate, Constantin, magistrat care a avut 4 copii: Constantin, Ion, Irina şi Ileana, pe care îi pomeniţi şi dumneavoastră. Dar vă opriţi aici. Aceasta este generaţia bunicilor mei. Din cea a părinţilor nu îl pomeniţi decât pe tatăl meu, Matei deşi au fost 12 veri primari, din care mai trăiesc în momentul acesta 9. De asemenea lipseşte generaţia mea.Ca să nu mai spun că există şi generaţia următoare, dar despre asta era mai greu de ştiut.
  Aşadar: Ion Sturdza a fost căsătorit cu Ioana Şuţu şi are o fiică, pe Marina Sturdza care este femeie de afaceri prezentă, destul de discretă dar importantă în peisajul românesc;şi apoi cu Alina Krupensky cu care a avut doi băieţi: Aldea care are patru fete şi care a murit în Canada acum doi ani, şi Andrei.
  Constantin (Dinu) Sturdza ofişer în Marina Regală are doi fii Ion şi Gheorghe care are la rândul său o fiică
  Irina Sturdza, căsătorită cu profesorul Mihai Pop, folclorist. Din această căsătorie au rezultat trei fii: Ştefan, care are doi fii, Ştefan şi Alexandru, şi o fiică, Rucsandra; Mihai care are la rândul său trei fii: Mihai, Ion şi Andrei şi Andrei care are două fiice: Irina şi Domnica
  Ileana Sturdza, bunica mea, căsătorită cu Radu Cerkez, fiul lui Nicolae Cerkez. Din căsătoria lor au rezultat patru fii: Nicolae, care a decedat la câteva luni de la naştere, Constantin (n. 1947) care are două fiice: Elisabeta şi Alina; şi gemenii Toader şi Matei(n. 1948)(pe cel din urmă îl menţionaţi şi dumneavoastră) Toader are două fiice: Maria şi Ana şi un fiu Nicolas-Paul, Matei, tatăl meu, are şi el doi fii Radu(subsemnatul) şi Şerban.
  Nu intru în alte detalii pentru că deja am scris mai mult dar vă stau la dispoziţie.
  Toate cele bune

 14. bogdana says:

  as dori sa stiumai multe despre strabunicii materni. strabunica era o sturza casatorita cu un sulutiu si in 1879 l-au avut pe bunicul meu ioan sturza care a trait la abrud cea mai mare parte a vietii si a murit la alba iulia in 1965. a fost casatorit cu wilhelmina wosch

 15. […] Familia Sturdza este una dintre cele mai vechi şi prestigioase familii aristocrate din România (cu ascendenţi până în sec. XVI). A dat domnitori (Mihai Sturdza Vodă, Ioniţă Sturdza Vodă, Mihai Sturdza Vodă), dregători (Ioan Sturdza, Matei Sturdza, Ioan Sturdza), miniştri (Mihai Sturdza, Dimitrie Sturdza) şi oameni de cultură (Olga Sturdza). Descendenţi ai acestei ilustre familii trăiesc şi astăzi. Un arbore genealogic cât de cât complet al acestei familii l-am prezentat eu pe site-ul Genealogia lui Lovendal şi-l puteţi găsi aici: http://www.genealogie.lovendal.ro/familia-sturdza/. […]

 16. zaharia anda camelia(mihalache) says:

  As dori tare mult sa aflu genealogia familiei,bunicii au fost moldoveni,bunicul se numea mihalache,iar bunica manolache

 17. Jean ILIOIU says:

  As vrea sa stiu mai multe despre inaintasii mei, daca e posibil si multumesc dinainte.
  Tata – Tamas Petre, fiul lui Gheorghe (Episcopia Bihor)si al Natalia Tamas (Borcan – Tinutul Romanului)
  Mama – Ilioiu Elena, fiica lui Gheorghe (Oprea, sat Bela, Pucioasa, Dambovita) si Tinca Ilioiu (Stan – sat Tamasi, Corbeanca, Ilfov)
  Strabunici materni Ghita si Elena Oprea (parintii lui Gheorghe Ilioiu numit Oprea pana la al II lea razboi mondial).
  Strabunici materni Pascu si Gherghina Stan (parintii lui Tinca Ilioiu)
  Date de nastere :
  Jean Ilioiu 30.03.1958
  Elena Ilioiu, mama, 06.11.1938, Mogosoaia, Ilfov
  Petre Tamas, tata, 13.05.1939, Spantov, Oltenita, Calarasi
  Tinca Ilioiu, bunica materna, 21.11.1914, sat Tamasi, Corbeanca, Ilfov
  Gheorghe Ilioiu, bunic matern, numit Gheorghe Oprea pana la al II lea razboi mondial, 19.05.1914, Bela, Pucioasa, Dambovita

  Cu multumiri,
  Jean Ilioiu

 18. tarabuta romica says:

  Pentru Admin.In Belgia exista doi printi cu numele de Sturdza.Se declara ca sunt printi de Romania.Printul ALEXANDRU STURDZA are in jur de 50 de ani iar printul GREGOIRE STURDZA are in jur de 45 de ani.Sunt frati si tatal lor ,,vitreg,,se numeste FERNAND ULLENS DE SCHOOTEN,in varsta de 85 de ani,iar mama lor naturala se numeste MARYSE CAUDRON.Nu sunt nascuti in Romania si totusi poarta numele si titulatura aceasta.As dori sa stiu ai cui urmasi sunt din linia de descendenta ai familiei Sturdza.Mentionez ca au pasapoarte de Romania iar in pasaport este trecuta titulatura de print.Deci sunt recunoscuti de statul roman.Va multumesc.

Lasati un comentariu