Genealogia lui Lovendal
search
top

Familia Filipescu

-12,442 views-

NicolaeFilipescu

Cel mai cunoscut ascendent masculin al familiei Filipescu este Dumitru din Cepturi, mare logofăt şi mare vistiernic al Ţării Româneşti pe timpul lui Mihai Viteazul. El s-a căsătorit cu Calea (fiica banului Toma din Petroşani, nepoata lui Harvat, mare logofăt) cu care a avut moştenitorii:

A.1)  Dragomir, postelnic al Ţării Româneşti, c.Voica din Greci

 • B.1)  Rada din Găvăneşti, 1c.Staicu Rudeanu (paharnic al Ţării Româneşti), 2c.Marco Danovici (mare paharnic al Ţării Româneşti)
 • B.2)  Cătălina, c.Dima (fiul lui Malcoci sluger)

A.2)  Staico din Cepturi, spătar al Ţării Româneşti, c.Stana din Bucov şi Sărata

 • B.1) Dumitraşcu Filipescu, mare stolnic al Ţării Româneşti, ctitorul Bisericii Filipeşti-Târg, c.Voica (fiica lui Mavrodin, paharnic din Măneşti, şi a lui Maria, fiica lui Staico din Bucov). Pentru a-i vedea decendenţii lui Dumitraşcu Filipescu, apăsaţi AICI.
 • B.2)  Andrei
 • B.3)  Pătru, paharnic al Ţării Româneşti
 • B.4)  Pădure

Dumitraşcu Filipescu, mare stolnic al Ţării Româneşti, ctitorul Bisericii Filipeşti-Târg, c.Voica (fiica lui Mavrodin, paharnic din Măneşti, şi a lui Maria, fiica lui Staico din Bucov). El a avut moştenitorii:

A.1)  Pană Filipescu, †1665/1666, mare spătar al Ţării Româneşti; ctitorul M-rei Verbica, M-rei Mărgineni, 1c.Preda Racotă (fiica lui Mihai Racotă, mare logofăt al Ţării Româneşti; 1c.Radu din Văleni, postelnic al Ţării Româneşti), 2c.Marica Cantacuzino

 • B.1)  Maria Filipescu, c.Barbu Milescu (mare ban al Ţării Româneşti)
 • B.2)  Dumitrana Filipescu, c.Papa Buicescu (mare paharnic al Ţării Româneşti)
 • B.3)  Doichiţa Filipescu, c.Pădure Creţulescu (mare pitar al Ţării Româneşti)
 • B.4)  (?) Ilinca Filipescu (după 2c.), c.înainte 1657 Matei Golescu Leurdeanu (mare comis al Ţării Româneşti)
 • B.5)  Matei Filipescu (după 1c.), †1699, mare stolnic al Ţării Româneşti; ctitorul Bisericii din Bucov; 1c.Maria, 2c.1682 Safta Sturdza (†înainte 1693)
 • C.1) (?) Şerban Filipescu (după 2c.)
 • C.2) Maria Filipescu (după 2c.), 1c.Iordache Caramanlâu (mare clucer al Ţării Româneşti), 2(?)c.Constantin Brezoianu (mare armaş al Ţării Româneşti)
 • D.1) Constantin Caramanlâu, postelnic al Ţării Româneşti, c.Maria Cojescu
 • E.1) Gheorghe Caramanlâu
 • E.2) Luxandra Caramanlâu, c.Chivu Căplescu Cocorăscu
 • C.3) Păuna Filipescu, c.Ioniţă Ruset (†13.08.1765, ban al Ţării Româneşti)
 • C.4) Anca Filipescu, 1c.Radu clucer, 2c.Tudor Ştirbei
 • C.5) (?) Stanca Filipescu (după 2c.), c.Preda Pârşcoveanu (n.1651, †1705, mare medelnicer al Ţării Româneşti)
 • C.6) (?) Voichiţa Filipescu (după 2c.), c.Pantazi Primichiriu (mare căpitan al Ţării Româneşti, †înainte 1749, 2c.1739 Safta Cantacuzino)
 • B.6)  Constantin Filipescu, n.cca 1655, mare căpitan al Ţării Româneşti şi scriitor sub numele de „Constantin Căpitanul”, autor al unei cronici privind istoria Ţării Româneşti, c.Rada Cândescu; ctitorii Bisericii Măteşti (jud.Buzău)
 • C.1) Radu Filipescu, n.1698, c.Bălaşa Grecianu
 • C.2) Şerban Filipescu, spătar al Ţării Româneşti
 • C.3) Grigore Filipescu, mare clucer al Ţării Româneşti
 • D.1) Maria Filipescu, †1743
 • D.2) Zoiţa Filipescu, c.Drăghici Grecianu (†1758, mare stolnic al Ţării Româneşti)
 • D.3) Pană (II) Filipescu, mare ban al Ţării Româneşti, c.Anica Câmpineanu (†24.01.1786)
 • E.1) Nicolae Filipescu, mare vornic şi mare logofăt al Ţării Româneşti, c.Smaranda Sturdza
 • F.1)  Sevasta Filipescu, c.Dumitru (IV) Racoviţă (n.Bucureşti 1781, †27.12.1835, mare vornic, mare vistiernic şi mare logofăt al Ţării Româneşti)
 • F.2)  Maria Filipescu, c.Toma Creţulescu (mare logofăt al Ţării Româneşti)
 • F.3)  Alexandru Filipescu, căminar al Ţării Româneşti, c.Zossima
 • G.1)  Maria Filipescu, c.Constantin Creţulescu (mare clucer al Ţării Româneşti)
 • E.2)  Constantin (Dinu) Filipescu, n.1751, †1817 (mort în exilul impus de Ion Caragea Vodă), mare ban şi mare vistiernic al Ţării Româneşti, c.Zoe Ghica
 • F.1)  Cleopatra Filipescu, c.generalul rus Fonton
 • F.2)  Catinca Filipescu, c.1795 Scarlat Slătineanu (†1808, mare logofăt al Ţării Româneşti)
 • F.3)  Ana Filipescu, n.1791, †11.06.1867, c.Gheorghe Balş (n.1776, †25.04.1849, mare vistiernic al Moldovei)
 • F.4)  Grigore Filipescu, n.Bucureşti 1779, mare vornic şi mare ban al Ţării Româneşti, c.Tarsiţa Manu (n.1787)
 • F.5)  Gheorghe (Iordache) Filipescu, n.Bucureşti 1782, †1855, înmorm.Biserica Radu Vodă din Bucureşti, mare ban şi caimacam al Ţării Româneşti, c.Bucureşti 20.01.1803 Catrina Balş (n.1784, †05.07.1842)
 • G.1)  Constantin Filipescu, n.1804, †1847, mare logofăt al Ţării Româneşti, c.1834 (veri de-al doliea) Aristiţa Balş (n.Chişinău 08.11.1812,†Viena 02.03.1880)
 • H.1)  Gheorghe Filipescu, senator, 1c.Natalia Ghica, 2c.Lidia Hangerli
 • H.2)  Maria Filipescu, n.1835, †1877, c.Mihail Catacazi (n.1822, †24.08.1891, guvernatorul Kievului)
 • G.2)  Eufrosina Filipescu, c.Ion Ghica-Brigadier (n.1815)
 • G.3)  George (Dedu) Filipescu, n.1811/1818,†1889, colonel, c.Constance Tricot
 • G.4)  Zoe Filipescu, c.Aristide Ghica (n.1821, †1864)
 • G.5)  Emanuel Filipescu, †1849, maior, c.1840 Maria Bujoreanu
 • H.1)  Gheorghe Filipescu, n.1841, †1913, ofiţer, c.1866 Maria Băleanu (n.1847, †1882)
 • H.2)  Alexandrina Filipescu, c.Alexandru Zefcari (general)
 • F.6)  Nicolae Filipescu, mare logofăt al Ţării Româneşti, c.Elisabeta (Safta) Hrisoscoleos (n.1792, †18.02.1852)
 • G.1)  Constantin Filipescu, n.1807, †Paris 1854, ministru de Finanţe, c.Zoe Drugănescu
 • H.1)  Constantin Filipescu; provoacă incendiul Bucureştiului din 1847
 • G.2)  Scarlat Filipescu, colonel, c.1845 Elena Racoviţă (n.1821/1822, †24.08.1884)
 • G.3)  Zoe Filipescu, c.Constantin Creţulescu (n.cca 1796, †1871, agă al Ţării Româneşti)
 • G.4)  Cleopatra Filipescu,1c.Nicolae Cantacuzino-Măgureanu (n.Iaşi 01.05.1828), 2c.Vasile Ghica-Budeşti (vistiernic al Moldovei)
 • G.5)  Grigore Filipescu, vornic al Ţării Româneşti, colonel, c.(?) 16.01.1855 Anastasia (Anica) Rosetti (n.29.12.1828, †29.09.1918)
 • H.1)  NicolaeFilipescuNicolae Filipescu, n.Bucureşti 05.12.1862, †30.09.1916, înmorm.Cimitirul Bellu (Bucureşti), primarul Bucureştiului, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, ministru, şeful Partidului Conservator, c.Bucureşti 18.04.1885 Maria Blaremberg (n.Bucureşti 29.02.1865, †Bucureşti 1954)
 • I.1)  Grigore Filipescu, c.Ioana Cantacuzino-Măgureanu (n.1890, †1971)
 • I.2)  Constantin Filipescu
 • I.3)  Maria Filipescu
 • I.4)  Ela Filipescu
 • I.5)  Ioana Filipescu
 • D.4)  Constantin Filipescu, stolnic al Ţării Româneşti, c.Maria Obedeanu
 • E.1)  Aniţa Filipescu, c.Radu Năsturel-Herescu (n.1750, †1804, mare paharnic al Ţării Româneşti)
 • E.2)  Ioniţă Filipescu
 • E.3)  Radu Filipescu, †înainte 1793, stolnic al Ţării Româneşti, c.1776 Maria Văcărescu
 • F.1)  Alexandru Filipescu „Vulpe”, mare ban al Ţării Româneşti, n.Bucureşti 1775/1776, †11.1856, înmorm.Biserica Mavrogheni (Bucureşti); pe piatra sa de momânt stă scris: „Al banului Alecu Filipescu, mort în Novembre …”
 • G.1)  Ion Alexandru Filipescu, n.1808, †08.1863, înmorm.Biserica Mavrogheni (Bucureşti); pe piatra sa de momânt stă scris: „Al fiului lui Alecu, Marele-logofăt, Alecu, mort în August 1863 şi al soţiei acestuia Elena (†1873)”, (caimacam al Ţării Româneşti (30.10.1858-05.02.1859), prim-ministrul Ţării Româneşti (08.04.1859-18.09.1859), c.1844 Eliza Bibescu (n.1826, †1909)
 • H.1)  Alexandru Filipescu
 • F.2)  Grigore Filipescu
 • F.3)  Constantin Filipescu, 1c.1816 Zinca Faca, 2c.Anica Ralet
 • F.4)  Elena Filipescu, c.1794 Alexandru Fălcoianu (n.1765, †după 1820, mare vornic al Ţării Româneşti)
 • E.4)  Constantin Filipescu, mare logofăt al Ţării Româneşti, c.Smaranda Guliano
 • F.1)  Ioan Filipescu, c.Raliţa Nenciulescu
 • F.2)  Elena Filipescu, c.Laptev (general rus)
 • F.3)  Mihai Filipescu, mare hatman al Ţării Româneşti, c.Elena Ralet
 • G.1)  Ioan Filipescu
 • G.2)  Alexandru Filipescu, c.Alexandrina Ghica (n.1826/1828)
 • H.1)  Alexandrina Filipescu
 • H.2)  Alexandru Filipescu
 • H.3)  Maria Filipescu, c.Ivraşcu
 • H.4)  Elena Filipescu
 • G.3)  Elena Filipescu, 1c.(veri de-al treilea) Dumitru Filipescu, 2c.Ioan Otetelişanu (n.1795/1797, †1876, ministru)
 • G.4)  Constantin Filipescu, n.1812, †1870, c.Maria Ghica (n.1824/1825, †1893)
 • H.1)  Constantin Filipescu, c.M.Gherasi
 • I.1)  Constantin Filipescu
 • I.2)  Maria Filipescu, c.Constantin Cesianu
 • H.2)  Maria Filipescu, c.Constantin Olănescu (n.Bucureşti 1844/1845, †1928, deputat, ministru)
 • G.5)  Smaranda Filipescu, c.D.Filişanu
 • G.6)  Alexandrina Filipescu, c.1849 Alexandru Lenş (n.1812, †Viena 1874)
 • G.7)  Ioan Filipescu

A.2)  Euda Filipescu, c.Papa (II) Grecianu (†1674, mare vistiernic al Ţării Româneşti)

A.3)  Dumitrana Filipescu, c.Chircă Rudeanu (†după 1680, mare ban al Ţării Româneşti)

A.4)  Slamina Filipescu, c.Ivaşco Ceparul (†1664, mare medelnicer al Moldovei)

2 Comentarii

 1. klaire says:

  Cand mai ai timp si de asa ceva?

 2. lavi says:

  Wau…super…pe un coleg il cheama Filipescu, l-ar ajuta daca ar fi sa-si faca un indepartat arbore genealogic…

Lasati un comentariu