Genealogia lui Lovendal
search
top

Familia Callimaki

-15,886 views-

Teodor Callimaki

Cel mai cunoscut ascendent al acestei familii româneşti este Vasile Calmaş, n.cca 1640, c.Arvunia. El s-a căsătorit cu Arvunia şi a avut ca moştenitori pe:

A.1)  Nicolae Calmaş

A.2)  Teodor Calmaş, n.cca 1660, †după 1740, vornic al Moldovei, 1c.Nastasia, 2c.Ruxandra Ghica. Fii săi şi-au luat numele de familie Callimaki (nume grecizat)

 • B.1)  Gavril Callimaki (după 2c.), n.cca 1689 / 1699, †20.02.1786, înmorm.Biserica „Sf.Gheorghe” Iaşi (vechea Mitropolie), mitropolitul Moldovei (1768-1780); ctitorul Bisericii „Sf.Gheorghe” Iaşi (vechea Mitropolie)
 • B.2)  Dumitru Calmaş (după 2c.), n.1705, †1758, mare ban al Moldovei, c.Maria Sturdza (†după 1795)
 • C.1)   Ancuţa Callimaki, n.1748/1749, c.Alexandru Hrisoveghi (fiul lui Enache Hrisoverghi, stolnic al Moldovei)
 • D.1) Sevastiţa Hrisoverghi, c.Nicolae Millo (n.1800, mare vornic al Moldovei, ministrul de finanţe al Moldovei)
 • C.2)   Safta Callimaki, n.1748, c.cca 1761 Constantin Greceanu (n.cca 1730, †1817, mare logofăt şi mare vornic al Moldovei)
 • C.3)   Ioan (Enachi) Callimaki, n.1750, †1786, paharnic al Moldovei, 1c.Zoiţa Sturdza, 2c.1780 Ruxandra Catargi
 • D.1)  Alexandru Callimaki „de la Stânceşti”(după 2c.), n.Iaşi 1779/1781, †1837, mare vornic al Moldovei, 1c.Ileana Conachi (†înainte 1813), 2c.Maria Cuza (†1843)
 • E.1)  Xenofon Callimaki (după 1c.), n.1801, †Viena 1820 (mort de tifos)
 • E.2)  Ruxandra Callimaki (după 1c.), n.1808, †Cernăuţi 01.05.1892, înmorm.Roznov (jud.Neamţ), 1c.1824 Ştefan Catargi (n.1789, †1866, locotenent domnesc), 2c.1833 Alexandru Rosetti-Roznovanu (n.30.11.1798, †20.08.1853, hatman al Moldovei)
 • E.3)  Smaranda Emma Callimaki (după 2c.), n.1838, †Bucureşti 30.01.1933, înmorm.Mănăst.Sămurcăşeşti (Ciorogârla, jud.Ilfov), c.06.06.1854 Alexandru Beldiman (n.Iaşi 30.12.1832, †Bucureşti 17.02.1898, prefect de Poliţie)
 • E.4)  Teodor Callimaki (după 2c.), n.04.01.1836, †1894, c.Dorohoi 09.05.1865 Zenaida Moruzi (n.16.07.1840, †23.01.1909)
 • F.1)  Alexandru Callimaki, n.Zvoriştea 12.06.1866, †1918, c.01.07.1890 Maria Vernescu (fiica lui Gheorghe Vernescu, ministru)
 • G.1)  Teodora Callimaki, n.Bucureşti 13.04.1895, c.(?)Ion Ghica-Deleni
 • Scarlat Callimaki Printul RosuG.2)  Scarlat Callimaki „Prinţul Roşu”, n.Bucureşti 20.09.1895, †02.06.1975, cunoscut ca „Prinţul Roşu” deoarece a simpatizat şi a activat cu structurile Partidului Comunist Român; politician, istoric, scriitor, c.Tita Solomon (n.1898, †1974)
 • H.1)  Dimitrie Callimaki, n.Bucureşti 15.04.1927
 • F.2)  Ralu Callimaki, n.Nisa 22.09.1867, c.09.05.1895 Alexandru Cantacuzino-Paşcanu (n.1858, †1948, vicepreşedintele Senatului)
 • F.3)  Zenaida Callimaki, n.Napoli 15.04.1870, c.1897 Dimitrie de Roma (n.12.1857, †Brăila 01.11.1901)
 • F.4)  Smaranda Callimaki, n.Viena 14.08.1871
 • F.5)  Jean (Ion) Callimaki, n.Geneva 13.05.1880, †1940, c.19.06.1911 Ana-Maria Văcărescu (†1972)
 • G.1)  Teodor Callimaki, n.1912, †1935 Atena
 • G.2)  Roxana „Pussy” Callimaki , n.21.04.1918, †Paris 23.08.1978, c.Bucureşti 07.01.1934 Constantin Şuţu (n.Bucureşti 18.02.1912, †01.09.2004)
 • H.1) Alexandra Ştefania Şuţu (Callimaki), c. Reiniger
 • D.2)  Maria Callimaki, †1853, c.C.Boldur-Costaki
 • B.3)  Paraschiva Calmaş (după 2c.), n.1700/1701, †1772, 1c.Andronache (mare ban al Moldovei), 2c.Neculai Pătraşcu (pitar al Moldovei)
 • C.1) Gheorghe
 • C.2) Vasile
 • C.3) Bălaşa
 • C.4) Maria, c.Izmană (şetrar al Moldovei)
 • C.5) fiică, c.Vasile Donici (paharnic al Moldovei)
 • B.4)  Maria Calmaş (după 2c.), n.1702/1703, †1797, înmorm.Băneşti, 1c.Ioniţă Ursuleţ (postelnic al Moldovei), 2c.(după 1742) Gheorghe (Iordache) Cănănău (mare jitnicer al Moldovei)
 • B.5)  Ioan CallimakiION CALLIMAKI VODĂ (după 2c.), n.1690, †Constantinopol 1780, Domnitorul Moldovei (14.08.1758-07.06.1761), c.1733 Raliţa Hrisoscoleos
 • C.1)  Grigore CallimakiGRIGORE CALLIMAKI VODĂ, n.1735, †Constantinopol 28.08.1769 (tăiat capul de către turci pentru că banii trimişi de sultan – pentru aprovizionarea armatelor turce aflate în război cu ruşii – îi folosi pentru plata unor datorii proprii către Nicolae Şuţu), Domnitorul Moldovei (08.06.1761-29.03.1764, 03.02.1767-14.06.1769), c.1761 (veri de-al treilea) Ileana Mavrocordat
 • D.1)  Maria Callimaki, n.1762/1763, †1822, c.1778 (veri de-al treilea şi de-al patrulea) Grigore Sturdza (n.1758, †Iaşi 1833, mare logofăt al Moldovei)
 • D.2)  Raliţa Callimaki, n.1763, †1837, c.16.05.1776 (veri de-al treilea) Matei Cantacuzino-Deleanu (n.1750, †1816/1817, mare comis al Moldovei)
 • D.4)  Ion Callimaki, n.cca 1756, †1766, înmorm.Biserica Sf.Spiridon (Iaşi); pe piatra sa de mormânt stă scris: „Vezi acest mort, pentru care vărs lacrimi ? Pe acesta eu l’am născut şi l’am purtat în braţe. Dar vai !vai mie ! eu nu’ţi mai sunt mamă, Ion al meu, fătul meu frumos, fiul tatălui glorios, a lui Vodă Grigore Calimah, care din nou domneşte peste Dacia şi al meu, al Domniţei care mă numesc Elena, trăgând şirul ginţei mele din Mavrocordaţi. Vai, vai mie ! Copilul meu dulce ! sunt străpunsă în inimă, deoarece m’am lipsit de tine. Oare voi mai trăi ?”
 • C.2) Alexandru CallimakiALEXANDRU CALLIMAKI VODĂ, n.Constantinopol 1737, †24.12.1821, Domnitorul Moldovei (06.05.1795-18.03.1799), c.1770 (fiica verişorului de-al doilea) Ruxandra Ghica (n.1741, †1821)
 • D.1) Scarlat Callimaki SCARLAT CALLIMAKI VODĂ, n.Constantinopol 1772, †Boli (Asia) 26.10.1821 (muri de necaz când auzi că fratelui său i s-a tăiat capul; în altă versiune se spune că a fost asasinat), Domnitorul Moldovei (24.08.1806-15.10.1806, 08.09.1812-02.07.1819), Domnitorul Ţării Româneşti (02.1821-06.1821), întemeietorul condicilor de legi „Calimaki”, c.1793 Smaranda Mavrogheni (n.1773, †Iaşi 27.03.1837)
 • E.1)  Alexandru Callimaki, n.1797/1802, †castelul Mennecy(Franţa) 1879, înmorm.Mennecy, ambasadorul Imperiului Otoman la Paris, Londra şi Viena, c.1836 (veri de-al patrulea) Eufrosina Cantacuzino-Paşcanu (n.1817, †Paris 15.08.1875)
 • F.1)  Scarlat Callimaki, n.1836, †1838 (mort de pojar), înmorm.Mănăstirea Golia (Iaşi)
 • E.2)  Eufrosina Callimaki, n.1810, †Bârlad 1878, înmorm.Biserica Sf.Spiridon (Iaşi), c.1825 Nichifor Papadopol (†1862)
 • F.1) alexandru_papadopol-calimahAlexandru Papadopol Calimah, n.1833, †1898, scriitor şi istoric român
 • G.1) (?) Alice Papadopol-Calimah, c.Nicolae Şuţu (n.1851, †1938)
 • E.3)  Ralu Callimaki, n.1800/1803, †1821/1826, c.1818 Constantin Bogdan „Constantinică Palladi” (†Iaşi 06.1831, hatman al Moldovei)
 • D.2)  Ion Callimaki, n.Constantinopol 1775/1781, †Cesarea (Siria) 1821 (tăiat capul de către turci pentru că fu amestecat în Eteria), mare terziman al Imperiului Otoman, c.1800 (veri de-al treilea) Ruxandra Moruzi
 • E.1)  Sevastia Callimaki, n.cca 1809, c.Fetala
 • E.2)  Ralu Callimaki, n.cca 1816, †Iaşi 1891/1892, înmorm.Iaşi, c.1833 (fiul verişoarei primare) Gheorghe (Egor) Balş (n.1805, †09.1857)
 • E.3)  Smaranda Callimaki, n.1814, †1888, c.Ioan Persiani (†1888, sol rus)
 • E.4)  Eufrosina Callimaki, n.cca 1810, c.(verişori de-al cincilea) Constantin Şuţu (†1865/1871, mare hatman al Moldovei)
 • E.5)  Alexandru Callimaki, n.1817, †1874, ofiţer rus, c.fiica lui Russanov
 • F.1)  fiu, †tânăr
 • F.2)  fiică, †1873, c.Dobrovolschi
 • F.3)  fiică
 • E.6)  Grigore Callimaki, n.1818, †1875, general rus, c.fiica lui Breuil
 • F.1)  fiu, †tânăr
 • F.2)  fiu, †tânăr
 • F.3)  fiică
 • F.4)  fiică
 • F.5)  fiică
 • F.6)  fiică, c.Santkovoi
 • F.7)  fiică, c.Paşcov
 • F.8)  fiică, c.Colovat-Cervinschi
 • D.3)  Ralu Callimaki, n.1769/1774, †1788 (muri însărcinată), c.1786 (fiul verişorului de-al treilea + verişori de-al patrulea) Constantin Ipsilanti Vodă (n.1760/1762, †Kiev 1816)
 • D.4)  Eufrosina Callimaki, n.Iaşi 1776, †1835, înmorm.Biserica Sf.Spiridon cel Nou (Bucureşti), c.Constantinopol 1795 (probabil, verişori de-al treilea) Alexandru Şuţu Vodă (n.1750/1758, †28/30.01.1821, domnitorul Ţării Româneşti şi a Moldovei)
 • C.3)   Sevastiţa Callimaki, n.1736, 1c.1755 Grigore Vlasto (†1756), 2c.Iaşi 1760 (verişori de-al treilea) Mihai Şuţu Vodă I (n.1730, †1803, domnitorul Ţării Româneşti, Moldovei)
 • C.4)   Maria Callimaki, n.1739/1740, †1831, c.1761 (verişori de-al treilea) Alexandru Mavrocordat Vodă „Delibey” (n.1742, †27.03.1812, domnitorul Moldovei)

15 Comentarii

 1. A girl from this world says:

  nume grecizat… in romana poate avea mai multe variante deci…

 2. […] Raliţa Hrisoscoleos, călugărită la o mănăstire din ţinutul Orhei (Rep.Moldova), c.1733 Ioan Callimaki Vodă (n.1690, †Constantinopol 1780, Domnitorul […]

 3. Mitrut Catrinei says:

  Gavriil Callimachi a fost mitropolit de Tessalonic (1745-1760) si al Moldovei (1760-1786). Atat el cat si fratii sai, sunt nascuti de catre Nastasia din Cernauti si nu de Ruxandra Ghica, asa cum se crede in general.Imi sustin lucrare de doctorat despre mitropolitul Gavriil. Dupa publicarea ei, voi oferi mai multe informatii inedite in legatura cu acesta si familia lui.

 4. admin says:

  Buna Mitrut Catrinei. De unde ai informatia aceasta?

 5. Dan Roman says:

  Ma ocup de genealogia familiei boierilor Greceanu din Moldova.
  Constantin Greceanu si Safta Calimah au avut un fiu, Alexandru (1775-cca 1831). Acest Alexandru s-a casatorit cu Ecaterina Neculai Lupu Bals si au avut 3 copii:
  – Neculai, casatorit cu o anume Soltana, are pe Leucade si Olga;
  – Dimitrie (nu am niciun fel de date);
  – Eufrosina, casatorita cu Mihail I Cantacuzino-Pascanu.
  Nu posed alte date. Daca aveti amanunte despre urmasii acestora, va rog sa ma informati. Cu multumiri, D. Roman

 6. admin says:

  Dl Dan Roman, multumesc pt informatii. Am desigur si familia Greceanu in arhivele mele pe care am s-o pun pe site in curand.

 7. […] Mart în 13 zile”, mare logofăt al Moldovei, c.1778 (veri de-al treilea şi de-al patrulea) Maria Callimaki (n.1762/1763, […]

 8. […] Mart în 13 zile”, mare logofăt al Moldovei, c.1778 (veri de-al treilea şi de-al patrulea) Maria Callimaki (n.1762/1763, […]

 9. Va multumesc pentru exceptionala documentare privind fam boieresti moldovene.
  Eu personal fac parte din fam. Callimaki Am documente si fotografii ale familiei de la Eufrosina Callimaki casatorita cu Papadopol, fiica lor Catinca Callimaki si nepoata Minodora Calimaki.
  In scopul stabilirii unei corecte informari a generatiilor viitoare si recuperarii istoriei romanesti sunt disponibila dialogului si cooperarii. Rog contactati la adresa de e-mail: dumitrescu_car@yahoo.com

 10. admin says:

  Doamna Carmen Dumitrescu, multumesc pt aprecieri. Daca aveti documente si informatii cu privire la mostenitorii ramurei Papadopol Calimah, va rog sa mi le trimiteti pe adresa lovendal@lovendal.ro, pentru completarea arborelui genealogic al familiei Callimaki de pe site-ul http://www.genealogie.lovendal.ro.

 11. Radu Negrescu-Sutu says:

  H1 nu este càsàtorità Reininger (si nu Reiniger), ci nàscutà. Mama sa, G2, a avut, în afarà de Constantin Sutu, încà alti 3 soti.

 12. Ilie says:

  Se ştie clar că mitropolitul Gavriil a fost înainte şi la Tessalonic! De asemenea, că cel puţin primii doi copii au fost concepuţi cu Nastasia nu este un lucru INEDIT!

 13. Abduraim Zeinel says:

  Calmak = a ramine pe loc ; in urma

  Nume dat de turci pentru mongolii care au ramas pe drum dupa invazile mongole din evul mediu in europa si caucaz

 14. Dimitrie Callimachi, fiul lui Scarlat, a murit acum câteva zile.

 15. ionescu marilena says:

  Sunt stranepoata principesei penelopa callimachi din braila am si portretul ei pictat pe panza in ulei fiica mea seamana bine cu dumneaei.

Lasati un comentariu