Genealogia lui Lovendal
search
top

Familia Brătianu

-45,667 views-

Ion.C.Bratianu Familia Brătianu îşi are originile în localitatea Brăduleţ (Argeş), din mici boieri de ţară. Ei au rămas multă vreme în obscuritate, ieşind la lumină abia în secolul al XVII-lea atunci când numele lor de familie este întâlnit frecvent, ridicându-se din mulţimea mărunţilor boiernaşi de localitate. Prima menţiune a Brătienilor este dată de documentul din 1508 prin care Mihnea cel Rău întârea lui Neagoe şi fiilor săi (Neag şi Brătian) jumătate din satul Brătieni de lângă Brădet. Cel mai cunoscut ascendent al familiei Brătianu este Mogoş din Brătieni (†înainte 1526), al cărui fiu Dragomir Căul din Brătieni primea la data de 13.07.1535 de la Radu Paisie o parte din satul Brătienii de Sus.

Dragomir Căul din Brătieni a avut ca fiu pe:

* Roşca din Brătieni, c.Muşa din Leurdeni şi Muşeteşti; au avut ca moştenitori 4 fii (Lăudat, Dragomir, Mogoş şi Vlad Roşca) şi 1 fiică:

* Anca, c.boier din Rătivoieşti. Au avut ca moştenitor pe:

* Văsiiu, logofăt din Rătivoieşti; a avut ca moştenitor pe:

* Oprea, logofăt din Rătivoieşti; a avut ca moştenitori 3 fii (Radu, Şerb şi Albu) şi 1 fiică:

* Stanca, c.Dima din Brătieni (†1634). Ei au avut moştenitorul:

A.1)  Ene din Brătieni, †înainte 1675, căpitan al Ţării Româneşti

B.1)  Enache Brătianu, †1723, pârcălab al Ţării Româneşti

C.1)   Iane (Ene) Brătianu, †1776, logofăt al Ţării Româneşti, c.Safta Vlădescu

D.1)  Ene Brătianu, †1820, mare logofăt al Visteriei, mare şetrar al Ţării Româneşti, c.Safta Balotă (†1839)

E.1)  Toma Brătianu, †1840

E.2)  Dincă (Constantin) Brătianu, n.1788, †10.02.1844, înmorm.Biserica Domnească din Curtea de Argeş; pe piatra sa de mormânt stă scris: „Trudit în lume, muncit în slujbe politiceşti, muncit în casă, slăbit de trude, griji câmpeneşti, cincizeci şi şase de ani cu munca am vieţuit şi alt nimic din ostenele n-am dobândit. Iar după moarte îmi amu odihna cu Dumnezeu, eu Brătiianul biv vel cluceri mare, în locul mieu, supt această piatră, într-astă casă, chiar ca în cer. Şi al mieu suflet fie în Domnul, precum în ceri. Constandin, cel adormit la leat 1844 fevruarie 10”; deputat, mare clucer al Ţării Româneşti, c.(veri de-al 3-lea) Anastasia (Sica) Tigveanu

F.1)  Dumitru_C_BratianuDumitru Brătianu, n.Piteşti 1817, †10.06.1892, prim-ministru (19.04.1881-21.06.1881), c.Eugenia Cialîk (n.1842, †1899)

G.1)  Dan Brătianu, n.1866, †1899, deputat

G.2)  Lia Brătianu

G.3)  Maria Brătianu, n.1869, †1948, c.V.Popovici de Haţeg

G.4)  Constantin Brătianu, n.1871, †1934, deputat, doctor, c.Ana St.Pherekyde

H.1)  Dumitru Brătianu

H.2)  Elena (Ena) Brătianu, n.07.01.1904, †Washington 12.11.1995, înmorm.Cimitirul Fort Lincoln (Washington), 1c.Alexandru Creţeanu (n.1895, †1983, diplomat român), 2c.Carlo Vasilko, 3c.Nicolae Racotă (Bidanu) (inginer, 1c.Maria Gaicu)

G.5)  Stroe Brătianu, n.1873, †1892

G.6)  Radu Brătianu, n.1876, †1908, 1c.Adina Lascăr, 2c.Maria Cristescu

H.1)  Adina Brătianu (după 1c.)

H.2)  George Brătianu (după 2c.)

H.3)  Dumitru Brătianu (după 2c.)

H.4)  Radu Brătianu (după 2c.)

H.5)  Tatiana Brătianu (după 2c.)

F.2)  Teodor Brătianu, n.1812, †1884, înmorm.Biserica Domnească din Curtea de Argeş, militar, 1c.1837 Elena Drăgoescu (n.1821, †10.05.1845, înmorm. Biserica Domnească din Curtea de Argeş; pe piatra sa de mormânt stă scris: „Lipsită fără vreme de a soarelui lumină, a mea inimă geme şi sufletul suspină, gîndind la fii, la soţul ce în lume am lăsat. Cu maicu-mea cea bună, în neagră lăcuinţă, rugăm noi împreună înalta providenţă să le adaoge zile ce mie mi-au luat. Elenca Brătiianca, ce fu adormită la leat 1845 mai 10, în vârstă de ani 24”, 2c.Maria Lerescu

G.1)  George Brătianu

G.2)  Grigore Brătianu

G.3)  Constantin Brătianu

G.4)  Teodor Brătianu

F.3)  Ion.C.BratianuIon Brătianu, n.02.06.1821, †04.05.1891, înmorm.Biserica Naşterea Sf.Ioan Botezătorul (Florica, jud.Argeş), prim-ministrul României (07.1868-28.11.1868; 05.08.1876-19.04.1881; 21.06.1881-13.04.1888), c.Caliopia (Pia) Pleşoianu (n.1841, †1919/1920)

G.1)  Florica Brătianu, n.1862, †1865, înmorm.Florica (jud.Argeş)

G.2)  Sabina Brătianu, n.1863, †1944, c.Constantin Cantacuzino-Râfoveni (n.1849, †1920, doctor)

G.3)  Ionel BratianuIonel Brătianu, n.1864, †24.11.1927 (după o infecţie a amigdalelor), înmorm.Biserica Naşterea Sf.Ioan Botezătorul (Florica, jud.Argeş), primul ministru României (09.01.1909-14.01.1911; 15.01.1914-09.02.1918; 14.12.1918-01.10.1919; 19.01.1922-30.03.1926; 21.06.1927-24.11.1927), ctitorul Bisericii Naşterea Sf.Ioan Botezătorul (Florica, jud.Argeş), 1c.16.02.1898 Maria Moruzi (n.14.04.1863, †Iaşi 26.10.1921); divorţaţi după 1 lună, 2c.Eliza Ştirbei (n.1870, †1957)

H.1)  Gheorghe Brătianu (după 1c.), n.Ruginoasa 1898, †Sighet 04.1953 (în închisoare), înmorm.Biserica Naşterea Sf.Ioan Botezătorul (Florica, jud.Argeş), deputat, prof.univ., c.Paris 06.1921 Elena Sturdza

G.4)  Constantin (Dinu) Brătianu, n.1866, †Sighet 1950 (în închisoare), înmorm.Biserica Naşterea Sf.Ioan Botezătorul (Florica, jud.Argeş), c.Alexandrina Costinescu

H.1)  Ion Brătianu

H.2)  Constantin Brătianu

H.3)  Dan Brătianu

G.5)  Vintilă Brătianu, n.1867, †Mihăieşti/jud.Vâlcea 22.12.1930, înmorm. Biserica Naşterea Sf.Ioan Botezătorul (Florica, jud.Argeş), c.Lia Stolojan

H.1)  Vintilă Brătianu, n.1914, †1994

G.6)  Maria Brătianu, n.1868, †1945, c.Ion Pillat

G.7)  Tatiana Brătianu, n.1870, †1946, c.I.Niculescu-Dorobanţu

G.8)  Pia Brătianu, n.1872, †1962, c.Alexandru Alimănişteanu

F.4)  Maria (Maximilia) Brătianu, călugărită ca Maximilia (1835)

F.5)  Ana (Anica) Brătianu, c.Alecu Furduescu

F.6)  Zinca Brătianu, †1838, c.Ghiţă Enescu

F.7)  Cleopatra Brătianu, 1c.Gheorghe Lerescu, 2c.Petre Cecropid

E.3)  Ioniţă Brătianu, n.1797, †22.11.1848, înmorm. Biserica Sf.Nicolae din Com.Şuici (jud.Argeş); pe piatra sa de mormânt stă inscripţionată: „Suptu această piiatră să hodinescu oasele domnealui, Ioanu Brătiianu; şi s-au pristăvitu la anu 1848 noevrie 22”, c.Victoria Păianu

F.1)  Ion Brătianu

F.2)  Constantin Brătianu, general

F.3)  Elena Brătianu

F.4)  Toma Brătianu

F.5)  Alexandrina Brătianu

E.4)  Mihai Brătianu „Cojocilă”, †1830 (sfâşiat de urşi)

E.5)  Safta Brătianu, n.1791, †23.01.1844, înmorm.Biserica Sf.Nicolae din Com.Şuici (jud.Argeş); pe piatra sa de mormânt stă inscripţionată: „De când Sanda a mea mumă m-a născut, 53 de ani au trăitu Safta, fiica răposatului şătrariu Ene Brătiianu, dintr-acest sat, Şuici, alu meu nume; fost-amu şi eu ntr-această deşartă lume. Acum, mă ducu în pământu, de unde am fostu şi sîntu. Rogu către toţi, a lui Adamu strănepoţi, să rugaţi pre Dumnezeu să erte sufletulu meu; şi de mine fiţi ertaţi, cîţi pre Dumnezeu rugaţi. Eu, lîndu înu căsătorie, de bărbatu şi de soţie … Pantazi Bălanu … al doilea, pălcovnicul Constandinu … amu muritu pă copi … Constandinu. Şi au muriru şi al treilea, cluceriu Ionu. Cu cîte trei bărbaţi am vieţuit pre puţinu, de care m-au trasu şi pă mine, unde toţi născuţi va merge. Gheorghe Bibescu, domnu Ţării. 1844 ghenar 23”, 1c.Pantazi Bălan, 2c.Constantin polcovnic, 3c.Ioan clucer

E.6)  Tiţa Brătianu

E.7)  Uţa Brătianu

E.8)  Sultana Brătianu

D.2)  Constantin Brătianu, vistiernic al Ţării Româneşti

D.3)  Grigore Brătianu

C.2)   Oancea Brătianu

C.3)   Iordache Brătianu

24 Comentarii

 1. lukas says:

  Daca nu scrie de vreo cometa sau vreo prevestire ceva nu intereseaza pe nimeni astfel de articole. In ce hal am ajuns 🙁

 2. theo says:

  Ba eu cred ca citeste multa lume,dar nu prea au ce comenta!E chiar interesant sa afli din cine s-au coborat anumite personalitati?

 3. simona says:

  nu este adevarat ca nu se citeste. dar de fapt ce putem comenta. Este excelent ca cineva mai aduce in amintire asemenea oameni ca Ionel Bratianu, Ion Bratiani de care avem oarecare cunoastere. Dar curiozitatea mea ar fi fost :daca mai exista actualmente cineva din aceasta stirpe.

 4. A girl from this world says:

  Adevărul estwe că la şcoală au grijă numai să-ţi umplă mintea, dar în loc să aibă grijă să te ajute să reţii, îţi oferă şi mai multă informaţie!Mulţumim, pt această genealogie Lovendal, chiar merită citită!

 5. admin says:

  Am in arhiva personala peste 300 de genealogii. Am sa incerc sa pun mai des asemenea articole pe acest site.

 6. […] Elena Sturdza, (?)1c.Mihail Sturdza-Bârlădeanu (n.1845, senator), 2c.Paris 06.1921 Gheorghe Brătianu (n.Ruginoasa 1898, †Sighet […]

 7. Florin says:

  As dori sa stiu daca a existat un Constantin Bratianu, casatorit cu o Paleologu. Multumesc.

 8. Liberalu' says:

  Am observat ca cineva intreaba daca mai exista mostenitori in viata. Ei bine, da ! Din Ionel I.C.Bratianu, fostul prim ministru al Romaniei se observa ca a avut mostenitor pe Gheorghe Bratianu, prof. univ., academician, om politic, acesta la randul sau a avut 3 copii: Maria si gemenii Ileana si Ionel. Maria nu a avut copii, Ionel a avut un copil, cu numele tot Ionel, traieste in Austin U.S.A. in prezent, are cca. 30 de ani, are de asemenea un fiu in varsta de cca. 3 ani, numit Constantin Bratianu – cel mai mic Bratian in viata pe linie masculina, din I.C.Bratianu, si celalalt geaman, de fapt o ” ea “, Ileana, are o fiica, Marie Ellen – cca. 50 de ani, care la randul ei are doua fiice, 23 si 25 de ani, locuiesc in Franta, Paris, necasatorite. Daca am gresit cu ceva, va rog sa fiu corectat. Hai sa actualizam impreuna genealogia marelui om de stat Ionel I.C.Bratianu. Va multumesc !

 9. admin says:

  Buna ziua dle Liberalu. O putem actualiza, dar pentru asta am nevie de sursa dvs. de informatie.

  Va multumesc!

 10. marian says:

  mar interesa si pe mine te rog daca se poate niste detalii in legatura cu familia lu mama! numele ei de fata este girigan si tot ce stiu de la bunica[ptr ca nu vrea sa vb despre asta]este faptul ca parintii bunicului erau niste mari mosieri in moldova! multumesc mult

 11. paul laurentiu predescu says:

  domnule liberalul..uitati intentionat cred ca din Constantin(Dinu)Bratianu..prin fiul sau Ion,general al armatei romane..exista azi fiul acestui general,domnul Ion I Bratianu…politician roman postdecembrist presedintele fostei Uniuni Liberale Bratianu.

 12. neacsu mircea says:

  salut tuturor oare eu din ce stramosi ma trag:pe tata il cheama neacsu.n iar pe mama cernat.v bunicul meu a lutat in al-doi-lea razboi mondial.

 13. neacsu mircea says:

  imi puteti spune bunici mei provin din prahova.

 14. ioana says:

  Cineva intreba mai sus daca mai exista cineva din familia Bratianu. Exista, sigur, traiesc in Bucuresti si in alte orase ale tarii. Unii dintre acestia inca mai au numele de Bratianu, altii sau altele dupa casatorie au luat numele sotilor si astfel numele s-a pierdut din pacate. Va spun aceste lucruri fiindca mama mea este una dintre acele persoane dar care in toata viata ei a dorit sa stea mai retrasa de ochii publicului.

 15. Liberalu' says:

  Bună ziua tuturor! Pentru Admin: sursa mea este simplă – Adevărul, şi poate fi verificat întrebând pe dna. Marie Ellen, fiica dnei. Ileana-Ioana Brătianu, astăzi fiind prezentă la Bucureşti unde lansează o carte, de fapt un proiect al soţiei dlui. Gheorghe Brătianu, Elena, finalizat acum de nepoata sa. Vă rog sunaţi la tel 0740159485 Mulţumesc, o zi bună !

 16. anne-mari says:

  Buna ziua,
  Va rog sa-mi spuneti care sunt urmasii lui Eliza Stirbei. Multumesc frumos.

 17. vlahul says:

  astia sant valahi slavi care s-au inhaitat cu grecoteii fanarioti si au intrat la paris in masonerie in timpul studiilor lucrand la creerea romanianismului dupa planurile franceze antislave latinii sant de origine traco-dacica (vezi eneida lui virgiliu,epopeea nationala a romanilor….)primele noastre formatiuni statale sant cnezatele si voievodatele lui glad,menumorut si seneslav,basarabii sant tot slavo-cumani….greco-catolicii precum zoe petre,care tine facultatea de istorie o intorc spre latinism chiar daca valahii au 30-40% fond genetic slav si 0 latin pentru asta a primit zoe legiunea de onoare

 18. Mihai-Alin Pavel says:

  Da, au fost doua casatorii Bratianu – Paleologu.
  Care din ele va intereseaza?
  In plus, intresanta sau nu, genealogia Bratianu e mult, mult mai mare.

 19. Clau says:

  Sincer fam mea are o mica legatura cu fam Bratianu ,mai exact din Vintila Bratianu

 20. Excelent articolul. Sunt mai degraba istoric decat liberal, si admir si sustin orice investigatie istorica ce aduce lumina in istoria familiilor romanesti ce au avut o contributie la istoria tarii. Indemn chiar pe oricine sa-si faca un studiu al stramosilor, caci mica lumina adusa de istoria unei familii de romani, chiar ne-faimoasa, e parte din istoria tarii.

 21. antonescu says:

  avem nevoie mereu de astfel de oameni, avem nevoie de astfel de modele, avem nevoie de jertfitori intelienti si puternici, haideti sa fim demni puternici si uniti in cuget.

 22. Azura says:

  Si la Suci mai exista supravietuitori din aceasta Familie Elena Marinescu Bratianu. Apoi vroiam sa spun ca aceste informatii ne sunt necesare…eu recent am descoperit ca nasul bunicii mele a fost Dinu Bratianu , iar strabunicul meu (Petre Godescu)preot,scriitor si om politic era f bun prieten cu aceasta familia si mi se pare normal sa incerc sa descopar parti de istorie ale familiei mele.Multumim pentru aceste informatii.

 23. Azura says:

  Din partea lui Ionita Bratianu(E3) a avut ca fiu pe Ion Bratianu(F1), care a avut 3 copii :Ion Bratianu, Alexandrina Bratianu(casatorita Miculescu,moarta 1953 Suici biserica Sf.Nicolae) si Victoria Bratianu(casatorita Buzoianu). Ion Bratianu(mort aprilie 1913, inmormantat la Biserica Sf. Nicolae Suici) a avut la randul lui 2 copii:Smaranda Bratianu(casatorita cuION Ilie) -moare in 1970 si Ionel Bratianu-moare in 1979 la Biserica Suici I.Smaranda Bratianu a avut 2 baieti :Constantin Ion si Ion Ion.Constantin are si el 2 copii :Maria Aneta si Ilie Ion.Din partea lui Ionel Bratianu este Maria Bratianu Marinescu-moare in 2007,Biserica Sf.Nicolae , Suici si ea are la randu-i 2 copii :Elena Marinescu Bratianu si Nicolae Marinescu-mort in 1989.Aceste date se gasesc in arborele genealogic dupa Sabina Cantacuzino si Dumitru Bratianu, asa ca se pot verifica sau pot prezenta acte doveditoare in aceasta privinta daca voi fi contactata pe email.

 24. Svetlana Marinescu says:

  Am citit “Memoria frunzelor moarte”, a fiicei Ioanei Bratianu. Mi s-a parut a fi o ofranda pioasa in memoria familiei Bratianu. M-a impresionat si m-a pus pe ganduri. Cred ca ar trebui sa fim recunoscatori celor care se straduiesc sa rescrie pagini de istorie pentru noi, cei nascuti si crescuti in anii comunismului. Multumesc!

Lasati un comentariu