Genealogia lui Lovendal
search
top

Familia Brâncoveanu

-23,268 views-

Constantin Brancoveanu

Cel mai cunoscut ascendent al familiei boiereşti Brâncoveanu pe linie masculină este Marcea, mare postelnic al Ţării Româneşti, care s-a căsătorit cu Marga cea Bătrână (fiica lui Pârvu I Craiovescu). Ei au avut ca moştenitori:

A.1)  Matei din Caracal, †1559, ban al Ţării Româneşti, c.Stanca (†după 1587)

 • B.1)  Marga cea Tânără, †1587, c.Ivan (postelnic al Ţării Româneşti)
 • B.2)  Caplea, c.Oxapie (agă a Ţării Româneşti)
 • B.3)  Velica
 • B.4)  Radu, †înainte 1587, postelnic al Ţării Româneşti, c.Maria (fiica lui Ştefan, mare clucer al Ţării Româneşti)

A.2)  Vâlsan din Caracal (Brâncoveni), †1563, c.Maria din Brâncoveni (fiica lui Detco din Brâncoveni)

 • B.1)  Danciu „vornicul” din Brâncoveni, c.Stanca, †Transilvania 1595, înmorm. Mănăst.Arnota (jud. Vâlcea), pe piatra sa de mormânt stă scris: „Aicea zac oasele creştinului şi binecredinciosului şi de bună rudă boiaren, jupan Danciului vornicului Brâncoveanul, căruia prilejuindu-se moartea în ţara Ardealului, acolo i s-au îngrupat trupul, în mitropoliia Bălgradului, în corsul anilor 7109 (1600-1601); iar fii-seu, prealominatul Ion Mateiu Băsărab voievod, domnul Ţărăi Rumâneşti, într-al 16 an de domniia lui, triimis-au pre credincios mării sale Dragomir vel vornic de au adus oasele de le-au îngropat într-această mănăstire carea e zidit(ă) din temelie de măria sa”, mare vornic al Ţării Româneşti (1591-1593), c.Stanca
 • Matei-BasarabC.1)  MATEI BASARAB VODĂ, n.1579, †Târgovişte 09.04.1654 (în urma rănilor primite în luptă), înmorm. Mănăst.Arnota (jud. Vâlcea); pe piatra de mormânt stă scris: „Aici zace Matei Basarab, cu mila lui Dumnezeu odinioară stăpân şi Domn al Ţării Româneşti, bărbat înţelept, îndurător şi milostiv, întemeietor şi înoitor a multe biserici şi mănăstiri, niciodată biruit, ci biruitor, şi a multe învingeri învingător preaslăvit, duşmanilor înfricoşat, prietenilor de folos, îmbogăţitor al ţerii sale, cel ce, cu multă bogăţie şi întru toate îndestulat, în lină pace a domnit doăzeci şi trei de ani; a dormit întru Domnul la cinste bătrâneţe, în anul Domnului 1654”; ctitorul Mănăst.Arnota (jud.Vâlcea), Bis. Sf.Nestor (Sat Mănăstirea, jud.Călăraşi), Mănăst.Negoieşti (jud.Călăraşi), Mănăst.Sf.Mercurie (sat Plătăreşti, jud.Călăraşi), Bis.Sf.Dumitru (Craiova), Mănăst.Măxineni (Com.Măcineni, jud.Brăila), Catedrala Arhiepiscopală Ortodoxă din Buzău, Mănăst.Cădăruşani (jud.Ilfov), Schitului Lăcuţele (jud.Dâmboviţa), Mănăst.Soveja (jud.Vrancea); domnitorul Ţării Româneşti (09.1632-04.1654), c.1612 Elena Năsturel (n.1599, †08.1653)
 • D.1)  Elina, înmorm. Mănăst.Arnota (jud. Vâlcea)
 • C.2)  Barbu „postelnic”, postelnic al Ţării Româneşti
 • C.3)  Calea din Brâncoveni, 1c.Calotă din Bozieni (mare ban al Ţării Româneşti), 2c.(?) Stanciu (mare postelnic al Ţării Româneşti), 3c.(?) Borcea din Bucşani (logofăt al Ţării Româneşti)
 • B.2)  Datco  din Brâncoveni, †1575
 • B.3)  Radu din Brâncoveni, postelnic al Ţării Româneşti; adoptat de unchiul său de pe verişor, Detco (mare armaş al Ţări Româneşti); c.Neacşa din Goleşti
 • C.1)  Maria din Brâncoveni şi Goleşti, †1645, c.David din Brâncoveni (postelnic al Ţării Româneşti, fiul lui Ilea din Brâncoveni) Prin această căsătorie s-a perpetuat boierii brâncoveni. Pentru a-i vedea moştenitorii, apăsaţi AICI.

Maria din Brâncoveni şi Goleşti, †1645, c.David din Brâncoveni (postelnic al Ţării Româneşti, fiul lui Ilea din Brâncoveni). Prin această căsătorie s-a perpetuat boierii brâncoveni şi au avut moştenitorii:

A.1)  Danciu din Brâncoveni

A.2)  Stanca din Brâncoveni (Goleşti), †03.1640, înmorm.Mănăst.Vieroş (jud.Argeş), 1c.Fota (†1622, mare postelnic al Ţării Româneşti), 2c.Gorgan (mare stolnic şi mare spătar al Ţării Româneşti, †1632)

 • B.1) Vişa din Goleşti (după 1c.), c.cca 1623 Stroe Leordeanu (n.cca 1600, †1679, mare logofăt şi caimacam al Ţării Româneşti); Moştenirea moşiei Goleşti a trecut Vişei din Goleşti şi moştenitorilor ei, întrucât ea era strănepoata lui Neacşa din Goleşti (sora lui Ivaşcu II din Goleşti).

A.3)  Preda din Brâncoveni, mare vornic al Ţării Româneşti, †Târgovişte 1659 (asasinat din ordinul lui Mihnea III Vodă), înmorm.Mânăstirea Brâncoveni (jud.Olt); pe piatra sa de mormânt stă scris: „Aici zac oasele răposaţilor întru D(u)hul Sfânt fericit jupan Preda vel vornic Brâncoveanul şi ale fiiu-său, Papei pos(elnicul), cărora li s-a întâmplat perire; întăi Papei post(elnicului), în zilele lui Constandin Şerban Voievod, pe vreme ce s-au rădicat dorobanţii, călăraşii hoţeşte asupra domnu-său şi a neamului boeresc, atunci au ucis pre Papa postelnicu, fiind leat 7163 (1655); iar pre tată-său, Preda vornicul, l-au ucis Mihnea vodă cel Rău, în casele domneşti în Târgovişte, nefiind vinovat nimic. Şi s-au pus această piiatră de dumneaei jupăneasa Stanca Cantacuzini, care a fost jupăneasa Papei postelnicul, m(e)s(i)ţa iunie, dni, leat 7176 (1668)”; ctitorul Mănăst.Dintr-un lemn (com.Frînceşti, jud.Vâlcea), c.Păuna Grecianu

 • B.1)  Papa (Matei) Brâncoveanu, †1655 (ucis în timpul marii răscoale populare din 1655), înmorm. Mânăstirea Brâncoveni (jud.Olt), piatra sa de mormânt este comună cu cea a tatălui său, Preda din Brâncoveni; c.Stanca Cantacuzino (n.1637, †Bucureşti 10.02.1699)
 • Constantin BrancoveanuC.1)  CONSTANTIN BRÂNCOVEANU VODĂ, n.15.08.1654, †Constantinopol 15.08.1714 (prin tăierea capului), înmorm.la Biserica Sf.Gheorghe Nou (Bucureşti), în ascuns, în 1720, de către soţia sa, Maria; pe candela deasupra pietrei de mormânt stă inscripţionat: „Această candelă ce s-au dat la Sf.Gheorghe cel Nou luminează unde odihnesc oasele fericitului Domn Constantin Brâncoveanul Basarab Voevod şi iaste făcută de Doamna Măriei Sale, Maria, care şi Măria Sa nădăjduieşte în Domnul iarăşi să i se odihnească oasele. Iulie în 12 zile, leat 7228”, domnitorul Ţării Româneşti (07.09.1688-04.04.1714); ctitorul Bisericii din Făgăraş, din Rm.Sărat, Brâncoveni, Surpatele, Viforâta, Bisericii Sf.Gheorghe Nou (Bucureşti), Mănăst.Hurezi, Mănăst.Sâmbăta de Sus, Biser. din Stoiceşti, Mănăst.Marmul (Lungeşti) din Rm.Vâlcea; c.1675 Maria din Popeşti (Negoescu) (†Bucureşti 1729)
 • D.1)  Constantin (II) Brâncoveanu, n.1683, †Constantinopol 15.08.1714 (prin tăierea capului), c.20.01.1706 Aniţa Balş (n.1690)
 • E.1)  Constantin (III) Brâncoveanu, n.1707, †1762, mare ban al Ţării Româneşti, c.(verişoara a 2-a a tatălui) Maria Chrisant Coşlegianu (†1755)
 • F.1)  Nicolae Brâncoveanu, †1804, mare ban al Ţării Româneşti, 1c.1759 Maria Văcărescu, 2c.1770 Safta Fălcoianu, 3c.Elena Moruzi
 • G.1)  Constantin (IV) Brâncoveanu (după 1c.), †Braşov 05.1772 (tânăr), înmorm.Braşov
 • F.2)  Manolache Brâncoveanu, n.1748, †25.04.1811, înmorm.Biserica Sf.Treime (Braşov), mare ban al Ţării Româneşti, c.Zoe Sturdza (†20.08.1821)
 • G.1)  Grigore Brâncoveanu, n.1767, †27.04.1832, mare ban al Ţării Româneşti, c.1793 Elisabeta (Safta) Balş (n.1778, †08.1857); întrucât nu au copii, adoptă în 1824 pe nepoata de pe soră a lui Elisabeta Balş – Zoe Mavrocordat „Brâncoveanu” (n.1805, †1892)
 • G.2)  Constantin (V) Brâncoveanu, n.1770, †Arvanitochioi 06.1790 (de ciumă), înmorm.Arvanitochioi
 • G.3)  Maria Brâncoveanu, †1837, c.Grigore Băleanu (n.Bucureşti 1772, †1842, mare ban al Ţării Româneşti)
 • G.4)  Elena Brâncoveanu, n.1787, †18.03.1809, înmorm.Biserica Sf.Treime (Braşov), c.Grigore Cantacuzino-Paşcanu (n.1779, †1808)
 • G.5)  fiică, †tânără (ucisă)
 • E.2)  Stanca Brâncoveanu, †1707/1708, înmorm.Biserica Sf.Vineri (Târgovişte); pe piatra sa de mormânt stă scris: „Supt această piatră odihneşte coconiţa Stanca fiica luminatului Constantin Brâncoveanu beizadea, nepoata răposatului Domnu Constantin Basarab Voevoda, în luna …7216 [1707/1708]” (întrucât Constantin Brâncoveanu a murit în 1714, ori piatra a fost făcută mai târziu, ori inscripţia de pe ea este greşită)
 • D.2)  Ştefan Brâncoveanu, n.1685, †Constantinopol 15.08.1714 (prin tăierea capului), c.27.02.1709 Bălaşa Cantacuzino-Deleanu (n.1696, †23.12.1711)
 • E.1)  Maria Brâncoveanu, †înainte de 01.09.1733, c.Constantin Alexeanu (mare şetrar al Ţării Româneşti)
 • D.3)  Stanca Brâncoveanu, n.1676, †15.03.1714,înmorm.Mitropolia Bucureşti, c.Bucureşti 06.11.1692 Radu Ilieş (n.1671, †19.03.1704)
 • D.4)  Maria Brâncoveanu, n.1678, †Constantinopol 1697 (ciumă), c.Iaşi 1693 (cununa la mănăst.Golia) Constantin Duca Vodă (domnitorul Moldovei)
 • D.5)  Elena (Ilinca) Brâncoveanu, n.1682, 1c.Bucureşti 05.02.1698 Scarlat Mavrocordat (n.Constantinopol 02.03.1676, †28.07.1699, mare paharnic al Moldovei), 2c.1705 (veri de-al treilea) Şerban Grecianu (†1718, mare logofăt al Ţării Româneşti)
 • D.6)  Safta Brâncoveanu, n.1686, ††01.02.1747/04.1747, înmorm.Mitropolia Bucureşti, c.19.05.1700 Iordache Creţulescu (†1746, mare vornic şi mare logofăt al Ţării Româneşti)
 • D.7)  Ancuţa Brâncoveanu, n.1691, †Braşov 12.05.1730, înmorm.Mănăst.Hurezu, c.20.05.1705 Nicolae Ruset (n.1680, †1759, mare logofăt al Ţării Româneşti, conte al Imperiului Romano-German)
 • D.8)  Smaragda Brâncoveanu, n.1696, †1719/1720, înmorm.Mănăst.Hurezi, c.08.06.1712 Constantin Băleanu (†înainte de 10.10.1735, mare comis al Ţării Româneşti)
 • D.9)  Bălaşa Brâncoveanu, n.1693, †02.05.1752, înmorm.Biserica „Domniţa Bălaşa” (Bucureşti); ctitorul Bisericii „Domniţa Bălaşa” (Bucureşti), c.31.10.1708 Manolache Lambrino (n.Constantinopol cca. 1660, †15.09.1745, mare ban al Ţării Româneşti)
 • D.10)  Radu Brâncoveanu, n.1690, †Constantinopol 15.08.1714 (prin tăierea capului), c.1714 (logodit) Maria Cantemir (n.Constantinopol 28.04.1700, †Moscova 09.09.1754)
 • D.11)  Matei Brâncoveanu, n.1702, †Constantinopol 15.08.1714 (prin tăierea capului)
 • C.2)  Matei Brâncoveanu, †1659
 • C.3)  Barbu Brâncoveanu, †1674
 • B.2)  Ancuţa Brâncoveanu, c.Iordache Pârşcoveanu (din Pârşcoveni) (n.1615, †1675, mare stolnic al Ţării Româneşti)

19 Comentarii

 1. admin says:

  Precum se poate vedea si din genealogie, Brancoveanu si Matei Basarab erau rude; strabunica lui Constantin Brancoveanu era vara primara cu Matei Basarab.

 2. A girl from this world says:

  Cu adevarat placut de urmarit!

 3. A girl from this world says:

  Multumim, pt articolele de acest gen dl. Lovendal si mai asteptam si altele!”

 4. Mariana says:

  Si mie imi place mult sa citesc aceste articole 🙂

 5. Lidia Otilia Danilof says:

  Stimate domn, e de admirat munca dv. si pentru ca banuiesc ca lucrati in domeniu, ideea avuta cu acest site. Toata consideratia mea! Acum, va intreb, cumva in genealogia fam.Brâncoveanu, pe linia feminina, ati gasit si o anume Elvira? Pâna unde ati reusit sa urmariti descendentii? Ati gasit documente care merg pâna astazi, ca sa zic asa?Nu stiu când, unde, cu cine s-a casatorit aceasta fiica (nepoata), Elvira, sau din ce ramura se trăgea. Da, recunosc, o întrebare mai generala decât asta nu exista. Totusi, daca stiti ceva, raspundeti-mi! Cu multumiri!

 6. barbu says:

  es supera iformatiia.

 7. Tim Dubhy says:

  Am si eu o intrebare si te rog s araspunzi >>
  De unde ai luat aceasta genealogie? din ce sursa? spune sursa sau cartea…pls!

  tiger_manro@yahoo.com

 8. G. Artigue says:

  Brâncoveanu
  Corbeanca, Ilfov

  http://kontactr.com/user/genealogy-researcher
  Cercetez familia Brâncoveanu din Corbeanca, Ilfov. Este posibila o rudenie cu aceasta celebra familie? Contactati-ma prin formularul de pe URL-ul de mai sus.

 9. admin says:

  Draga doamna Lidia, nu lucrez in acest domeniu; este doar o pasiune de a mea.

  Cat priveste intrebarea privind o femeie pe nume Elvira din familia Brancoveanu, nu detin o asemenea informatie. Familia Brancoveanu pe linie masculina s-a stins cu Grigore Brancoveanu in anul 1832. Alti descendenti cu numele de Brancoveanu ce mai pot fi intalniti si astazi provin din familia Bibescu care si-au insusit numele de “Brancoveanu” in mod nelegitim (cred eu).

 10. admin says:

  Tim Dubhy…nu dintr-o carte…din zeci de carti si materiale compilate, plus propriile cercetari.

 11. admin says:

  G. Artigue, precum am raspuns si mai sus doamnei Lidia, nu cred ca mai exista alti mostenitori pe linia masculina ai lui Constantin Brancoveanu Voda. Daca ai alte informatii, mi le poti trimite pe email.

 12. paul laurentiu predescu says:

  numele de Brancoveanu preluat de o ramura a Bibestilor nu este deloc preluat ilegal…Grigore Brancoveanu fiul lui Zoe mavrocordat si al lui Voda Gheorge Bibescu fiind la randul sau adoptat de marele ban grigore Brancoveanu cel care o adoptase si pe mama sa…
  pe de alta parte..exista inca o confuzie…asa-zisul nod brancovenesc
  confuzie ce sta in faptul ca mosia brancoveni e stapanita de 2 mari familii…care ajung sa se inrudeasca intre ele..dar e neclara aceasta inrudire
  Matei Voda era de mosie din Brancoveni dar din familia Basarabilor Danesti(Craiovesti sau Banoveti)..pe cand ceilaltzi..erau brancoveni dupa nume..si inruditi cu basarabii pe linii colaterale.Maria Golescu era casatorita cu un Basarab din Brancoveni..si nu cu un Brancovean…abia fiica sa maria se acsaroreste cu David postelnicul din Brancoveni mort la 1597…de aici eroarea…prin considerarea ca Brancovean a tatalui lui Matei Voda BAsarab,Danciul,al carui celalalt fiu de numea tot David ,dar care a murit la 1599 cabd celalalr David din fanilia Brancovenilor era deja mort…observ si in aceasta genealogie pe care o prezentatzi d-le lovendal cateva confuzii..recte..ascendenta lui Matei Basarab,existand documente ca acesta era fiul lui Danciu(pe care dumneata il dai ca Brancovean)si nepot lui Matei care era la randul sau nepot banului Parvu fiul lui DanIII Voda .Domnule lovendal..cred ca ar fi de interes publicarea unei genealogii a basarabilor impreuna cu ramurile colaterale(buzesti,manesti,cretulesti,balaceni,baleni si chiar brancoveni si margineni cu ramurile filipesti si floresti).suna ca o provocare?:))

 13. […] Zoe Sturdza, †20.08.1821, înmorm.Biserica Sf.Treime (Braşov), c.Manolache Brâncoveanu (n.1748, †25.04.1811, mare ban al Ţării […]

 14. Andreea says:

  As vrea sa stiu care sunt urmasii familiei Brancoveanu pe linie feminina, chiar daca ultimul mostenitor barbatesc s-a stins. Va rog mult sa incercati sa publicati si asta. Familia Bracoveanu ma intereseaza in mod deosebit. Va multumesc.

 15. florina says:

  Nu inteleg “ultimul mostenitor barbatesc s-a stins” – sa presupun ca nu se cunosc descendenti -in viata ,de sex masculin ?
  Am informatii in acest sens…
  Ce stiti despre nou aparuta nepoata a marelui voievod Catalina Brancoveanu fosta Radulescu? Pe ce se bazeaza proclamarea ei ca “printesa”?
  Va multumesc si va admir pentru hobby.

 16. titel says:

  mai multe date despre domnita caplea as dori stiu ca este ctitora unei bisericute din Dambovita

 17. Ruzit Chiorean says:

  Ma intereseaza urmasii pe linie materna ai domnitorului Matei Basarab.Am cunoscut o familie Vladescu, iar D-na in cauza pretindea ca este o descendenta a basarabilor .Precizez ca se numea Alexandra Lelia Vladescu.

 18. contemporan cu noi says:

  Rares Manescu – tatal acestuia Virgil Ioan Manescu – bunicul lui Rares Manescu , magistratul Ioan Manescu (mama sa Victoria Manescu , nascuta Ionescu Fulga era descendenta a familiei domnitoare Brancoveanu , pe linia uneia dintre fiicele marelui martir, Safta Cretulescu , fiind a VII-a generatie de urmasi ai domnitorului.

 19. Andrei says:

  Am gasit ceva interesant si m-am gandit ca poate v-ar face placere sa cititi.
  http://www.ghika.net/Histoire/Craiovesti.pdf

Lasati un comentariu