Genealogia lui Lovendal
search
top

Familia Bălăceanu

-21,909 views-

constantin-balaceanu-stolnici

Conform tradiţiei orale, cel mai cunoscut ascendent pe linie masculină al familiei Bălăceanu ar fi cneazul Balaci (†1283), conducătorul militar din secolul XIII al voievodului muntean Litovoi, care ar fi murit într-o luptă avută cu ţarul Milutin al Bulgariei.

Un urmaş al acestuia este Constantin din Balaci (†1395), căpetenie de oşti a voievodului Mircea cel Bătrân care ar fi murit în bătălia de la Rovine.

Nu se cunoaşte ulterior descendenţii acestuia, dar în hrisovul lui Pătraşcu cel din 20.01.1556, precum şi în cel a lui Vlad Vodă din 09.02.1532 sunt amintiţi 5 fraţi care trăiau pe moşia din Balaci (jud.Ilfov), aceştia fiind cei mai siguri ascendenţi ai Bălăcenilor:

A.1)  Gialapi din Balaci, c.Stejara

A.2)  Stan din Balaci

A.3)  Moş (I) din Balaci

A.4)  fiică, c.Ghiucaproca

A.5)  Spată din Balaci, logofăt al Ţării Româneşti

B.1)  Lică din Zâmbreşti, logofăt al Ţării Româneşti

B.2)  Bunilă din Balaci

B.3)  Dragomir (I) din Balaci, logofăt al Ţării Româneşti, c.Ivana din Roşia şi Vărăşti (fiica lui Barbu din Roşia şi Vărăşti, descendentul lui Basarab cel Tânăr)

C.1)   Badea (I) din Balaci, †cca 1620 (mort prin accidentare într-o vânătoare de iepuri), logofăt al Ţării Româneşti, c.Mara (†după 1640, călugărită; ctitorul Schitului Gîlmele din jud.Teleorman)

D.1)  Dragomir (III) din Balaci, spătar al Ţării Româneşti

D.2)  Drăghici (II) din Balaci

D.3)  Badea (II) din Balaci

D.4)  Barbu (I) din Balaci, †10.09.1634 (mort în campania purtată de turci şi Matei Basarab împotriva polonilor), postelnic al Ţării Româneşti, c.Sima

E.1) Sima Bălăceanu, c.Tudor Prejbeanu (paharnic al Ţării Româneşti)

E.2) Stana Bălăceanu, c.Ivan Ştirbei (paharnic al Ţării Româneşti)

E.3) Maria Bălăceanu (călugărită), †înainte 1695, c.Papa Prooroceanu (cihodar al Ţării Româneşti)

F.1) Preda Prooroceanu, †Bucureşti 1692 (spânzurat la ordinul lui Constantin Brâncoveanu Vodă pentru că a complotat împotriva acestuia la Constantinopol, oferind bani marelui vizir pentru detronarea domnitorului)

E.4) Badea (IV) Bălăceanu, †1687, înmorm.Mitropolia din Bucureşti, mare vornic şi mare clucer al Ţării Româneşti, ctitorul Bisericii Sf.Dumitru (Bucureşti), c.Maria (fată săracă)

F.1) Constantin (I) Bălăceanu, †Zărneşti 12.08.1690 (ucis în bătălia de la Zărneşti dintre trupele austriece, sub comanda căruia se afla, şi trupele tuceşti şi cele ale lui Constantin Brâncoveanu), înmorm.Biserica Sf.Nicolae din Şcheul Braşovului (numai trupul, capul fiind trimis la Constantinopol), mare agă al Ţării Româneşti, „conte al Imperiului Habsburgic” (titlu oferit de împăratul Leopold), c.Maria Cantacuzino (n.1667, †16.11.1725)

G.1)  Ion Bălăceanu, graf, †25.03.1738 (omorât de Hussein-Paşa în cursul luptelor turco-austriece), înmorm.Mănăst.Cozia, c.Craiova Ilinca Brezoianu (†înainte 1743, înmorm.Mănăst.Dintr-un lemn, c.fiica lui Pătraşcu Brezoianu, mare vornic al Ţării Româneşti)

H.1)  Smaragda Bălăceanu, †înainte 1795, c.1740/1741 Manoil Manu (†cca 1742, fiul negustorului Apostol Manu şi a lui Zamfira Văcărescu, nepoata de frate/soră a lui Ianache Văcărescu, mare vistiernic al Ţării Româneşti); ctitorul Mănăst.Zamfira (jud.Prahova)

I.1) Manolache Manu, †cca 1749

H.2)  Maria Bălăceanu, †1801

H.3)  Stanca Bălăceanu, †1804

E.5) Pătraşcu (I) Bălăceanu, †10.06.1670, înmorm.Mitropolia din Bucureşti, mare sluger al Ţării Româneşti, c.înainte 1652 Chira (fiica lui Hrizan postelnic din Măneşti şi Bărbăteşti). Pentru a-i vedea descendenţii, apăsaţi AICI.

C.2)   Drăghici (I) din Balaci, logofăt al Ţării Româneşti

C.3)   Moş (II) din Balaci, logofăt al Ţării Româneşti

D.1)  Drăghici (III) din Balaci

D.2)  Barbu (III) din Balaci

D.3)  Stanca din Balaci, c.Ionaşcu postelnic

C.4)   Dragomir (II) din Balaci

Pătraşcu (I) Bălăceanu, †10.06.1670, înmorm.Mitropolia din Bucureşti; pe piatra sa de mormânt stă scris: „La lt.7000 [1492] zidindu-să de către răposatul Vel Dvornic Nedelcu Bălăceanu şi jupăneasa Anca sfânta biserică Sfântul Gheorghie Vechi, care după vreme fiind Mitropolie a ţării, şi, ca niste ctitori ce era, ş’au făcut şi îngropăciunea acolo, dar mai pă urmă, mutăndu-se cathedrala Mitropolii unde acum se află, urmaşi clinoromi, ca nişte ctitori ai Mitropolii ţării, a-ş muta şi îngropăciunea la sfânta Mitropolie, dovedindu-se aceasta din piatra ce s’au găsit pusă pe mormânt la lt.7149 [1640/1641], unde se arată scrise acestea: << Subt această piatră să odihnesc oasele robului lui Dumnezeu jupan Pătraşcu Vel Sluger, sin răposatu Barbul Postelnicul Bălăceanu, nepotul răposatului Vel Dvornic Loloescu; pristăviu-s’au în zilile Domnului Ioan Antonie Vvd.>>… Care aceia piatră, din multa vreme fiind şterse multe din slove, spre pomenirea mai sus pomeniţilor strămoş ai mei am preînnoit-o eu, robul lui Dumnezeu Constantin Bălăceanu biv vel Ban, acul lt.7339 [1830/1831], peste 190 de ani” (inscripţia 7149 de pe piatră trebuie să fie greşită căci atunci era domnitor Matei Basarab Vodă; trebuie să fie 7179), mare sluger al Ţării Româneşti, c.înainte 1652 Chira (fiica lui Hrizan postelnic din Măneşti şi Bărbăteşti).

A.1)  Matei Bălăceanu, †03.1716, înmorm.Schitul Gîlmele (jud.Teleorman), 1c. Ipraxia, 2c.Tudosca Pătraşcu Bucşanu

B.1)  traşcu (II) Bălăceanu (după 2c.), †înainte 1734/1758, înmorm.Mitropolia din Bucureşti, postelnic al Ţării Româneşti, c.Ancuţa Creţulescu (†înainte 1734/1758)

C.1)  Nicolae Bălăceanu, postelnic al Ţării Româneşti

C.2)  Ion (II) Bălăceanu, †înainte 1784, mare clucer al Ţării Româneşti; ctitorul Bisericii din Dragomireştii de Vale, c.Catrina Cantacuzino (†după 1793); întrucât le-au murit fiul, înfiază pe nepoata lor, Luxandra Slătineanu

D.1)  Mihai (I) Bălăceanu, †19.07.1784, c.10.01.1781 Sultana Pârşcoveanu

E.1) Mihai (II) Bălăceanu, n.1781, †1782/1783

C.3)  Matei (II) Bălăceanu, †înainte 1769, postelnic al Ţării Româneşti, c.Ancuţa

B.2)  Hriza Bălăceanu (după 2c.), †înainte 1779, mare pitar al Ţării Româneşti, 1c.Ancuţa Ralea (fiica lui Constantin Ralea, postelnic al Ţării Româneşti şi al lui Maria Topoloveanu), 2c.Zoica

C.1)  Ion (III) Bălăceanu, †1808 (ucis de o bandă de tâlhari), înmorm.Biserica Creţulescu (Bucureşti), mare şetrar al Ţării Româneşti, c.Marica Argetoianu

D.1)  Nicolae (II) „Naiba” Bălăceanu, n.1773, †1831, înmorm.Biserica Creţulescu (Bucureşti), paharnic al Ţării Româneşti, c.(veri de-al doilea vitregi şi verişoara primară a bunicii materne) Luxandra Slătineanu (†14.05.1849)

E.1) Smaranda Bălăceanu, †1880/1881, înmorm.Mănăst.Cernica, 1c.Vasile Neculescu (n.Rm-Sărat 1790, †1831, vătaf al Ţării Româneşti), 2c.Dimitrie Drugănescu (†1842, mare paharnic al Ţării Româneşti)

E.2) Victoria Bălăceanu, †1889, c.1838 Dimitrie Tufeanu-Ştirbei (paharnic al Ţării Româneşti)

F.1) Nicolae Tufeanu Ştirbei, †1878

E.3) Ecaterina Bălăceanu, †1897, c.Barbu Prisăceanu (n.1801, paharnic al Ţării Româneşti)

F.1) Nicolae Prisăceanu, secretar general Minist.Justiţiei

F.2) Eliza Prisăceanu, †1923, c.1879 Mihail Fălcoianu (n.1839, †1925, general)

F.3) Elena Prisăceanu, n.1842, c.1863 Gheorghe Gh.Magheru (n.01.09.1828, †02.04.1875, general)

F.4) Alexandra Prisăceanu, c.Scarlat Poroianu (maior)

E.4) Elisabeta Bălăceanu, †1872, c.1813 Constantin Burchi (agă al Ţării Româneşti)

E.5) Constantin (IV) Bălăceanu, n.1809, †23.01.1862, avocat, c.Mariţa (fiica lui popă grec)

F.1) Maria Bălăceanu (călugărită), †1912

F.2) Gheorghe (Iorgu) Bălăceanu, n.1831, †1875, ofiţer rus, c.Maria Rizo-Nerulo (†1876)

G.1)  Constantin (X) Bălăceanu, c.1897 (văduvă din Galaţi)

E.6) Elena Bălăceanu, n.14.10.1801, †09.1887, înmorm.Mănăst.Cernica, c.1817 Ploieşti Dumitru Grecianu (n.1775, †1848, mare agă al Ţării Româneşti)

D.2)  Bănică (Şerban) Bălăceanu, †08.10.1837, serdar al Ţării Româneşti

D.3)  Gheorghe Bălăceanu

D.4)  Luxandra Bălăceanu, †înainte 26.07.1815, c.Grigore Izvoranu (logofăt al Ţării Româneşti)

E.1) Elena Izvoranu

D.5)  Atanasie Bălăceanu, †înainte 1825, medelnicer al Ţării Româneşti, c.Elena Grecianu (călugărită Atanasia, fiica lui Eughenia monahia Grecianu)

E.1) Emanoil (Manolache) Bălăceanu, n.1807, †Ploieşti 15.04.1842, pitar al Ţării Româneşti, înmorm.Schitul Ghighiu; a creat după ideile lui Teodor Diamandi prima falansteră întreprindere agricolă, care a dat însă faliment, 1c.(verişoara de a 4-a de a tatălui) Elena Ştefănescu, 2c.(nelegal) Stanca Constandinescu (fostă ţigancă)

F.1) Lucreţia (Luxiţa) Bălăceanu (după 1c.), †1899, c.Sava Dragomirescu din Balş (†1880)

F.2) Burebista Bălăceanu (după 2c.)

F.3) Titus Bălăceanu (după 2c.)

F.4) Herselia Bălăceanu (după 2c.)

F.5) Victoria Bălăceanu (după 2c.)

E.2) Ion Bălăceanu, pitar al Ţării Româneşti, 1c.(? –slujnică), 2c.(? – croitoreasă), 3c. (? – ţărancă)

F.1) Elena Bălăceanu

F.2) Ecaterina Bălăceanu, c.T.Popescu (subprefect)

F.3) Maria Bălăceanu, c.Ioan Mârza (prefect, deputat)

F.4) fiică, c.Honoriu Wartha (n.1839, †1894, librar)

C.2)  Ilinca Bălăceanu (după 1c.), c.Rătescu

D.1) Gherasim Rătescu, †1844, episcopul Buzăului, locţiitor al Mitropolitului Ţării Româneşti; a publicat pentru prima dată genealogia Bălăcenilor

C.3)  fiică (după 2c.), c.Mavrodin

C.4)  fiică (după 2c.)

A.2)  Barbu (II) Bălăceanu, †14.11.1716 (tăiat capul la ordinul lui Nicolae Mavrocordat Vodă pentru că ar fi adresat cuvinte „complotiste” împotriva acestuia), clucer al Ţării Româneşti, c.fiica lui Iordache Pârşcoveanu

B.1)  Ştefan Bălăceanu, mare clucer al Ţării Româneşti, c.Maria Brezoianu

C.1)   Gheorghe Bălăceanu, c.Smaranda Ciupelniţeanu (fiica lui Gheorghe Ciupelniţeanu, stolnic al Ţării Româneşti)

D.1)  Catinca Bălăceanu

D.2)  Zoiţa Bălăceanu, 1c.(?), 2c.Iordache (Gheorghe) Palada (†înainte 1806, ispravnic al Ţării Româneşti)

D.3)  Ilinca Bălăceanu, c.Mieroşanul (? sau cu Drugănescu)

C.2)   Iordache Bălăcăceanu

B.2)  Maria Bălăceanu, ctitora Bisericii “Adormirea Maicii Domnului-Sf. Nicolae” Drăgheşti, com.Topliceni (jud. Buzău), c.Ioniţă Dedulescu (logofăt al Ţării Româneşti)

A.3)  Drăghici (IV) Bălăceanu, †1731, înmorm.Mitropolia din Bucureşti, pe piatra sa de mormânt (comună cu cea a tatălui său) stă scris: „La lt.7000 [1492] zidindu-să de către răposatul Vel Dvornic Nedelcu Bălăceanu şi jupăneasa Anca sfânta biserică Sfântul Gheorghie Vechi, care după vreme fiind Mitropolie a ţării, şi, ca niste ctitori ce era, ş’au făcut şi îngropăciunea acolo, dar mai pă urmă, mutăndu-se cathedrala Mitropolii unde acum se află, urmaşi clinoromi, ca nişte ctitori ai Mitropolii ţării, a-ş muta şi îngropăciunea la sfânta Mitropolie, dovedindu-se aceasta din piatra ce s’au găsit pusă pe mormânt la lt.7149 [1640/1641], unde se arată scrise acestea … Iar, lt.7239 [1730/1731], s’au mai scris şi alţ răposaţ, adecă Drăghici Bălăceanu Vel Postelnec, sin Pătraşcu Bălăceanu, şi răposatul biv Vel Stolnic Constandin Bălăceanu. Care aceia piatră, din multa vreme fiind şterse multe din slove, spre pomenirea mai sus pomeniţilor strămoş ai mei am preînnoit-o eu, robul lui Dumnezeu Constantin Bălăceanu biv vel Ban, acul lt.7339 [1830/1831], peste 190 de ani”, mare vornic al Ţării Româneşti, c.1695 Catrina Nicolae Lipianu

B.1)  Barbu (III) Bălăceanu, †06.1733, c.Safta Asan (†înainte 1754)

C.1)  Constantin (Dinu) Bălăceanu-Stolnici (ia numele şi de „Stolnici” după moşia sa de la Stolnici), †1782/1783, înmorm.Mitropolia din Bucureşti; piatra sa de mormânt e comună cu cea a bunicului său Drăghici IV Bălăceanu), mare stolnic al Ţării Româneşti, c.înainte 1743 Ecaterina Comăneanu (săracă, 2c.Dimitrie Rătescu); ctitorul Bisericii din Goga (jud.Ilfov), Bisericii din Stolnici şi Bisericii din Cătruneşti

D.1)  Constantin (V) Bălăceanu-Stolnici, n.1764, †18.05.1831 (decedat suspect, în aceeaşi săptămână, împreună cu alţi 3 mari boieri, Câmpineanu, Văcărescu şi Buzoianu, toţi opunându-se Regulamentului Organic instituit de ruşi), mare ban al Ţării Româneşti (1825-1827), mare logofăt al Ţării Româneşti, ctitorul bisericilor din Stolnici, Balaci, Cozleci, Glina şi Sinteşti, 1c.Smaragda (nepoata conteselor Ilinca şi Maria Bălăceanu), 2c.1784 Sultana Pârşcoveanu (†înainte 1811)

E.1) Maria (Marghiola) Bălăceanu-Stolnici, †Spa (Belgia) 1860, înmorm.Biserica Goleşti, c.1806 Gheorghe (Iordache) Golescu (n.1775, †Orşova 08.1848, mare logofăt al Ţării Româneşti)

E.2) Elena (Linţa) Bălăceanu-Stolnici, †1870, c.1816 Matei (Beicu) Cantacuzino (mare agă a Ţării Româneşti)

E.3) Ştefan Bălăceanu-Stolnici, n.Bucureşti 1784, †15.05.1847 (mort de apoplexie), mare vornic al Ţării Româneşti (1843-1847), mare logofăt şi mare vornic al Ţării Româneşti

E.4) Constantin (VII) Bălăceanu-Stolnici, n.Bucureşti 1793, †1858, ministrul Justiţiei în Ţara Românească (1854-1858), c.1816 Maria Văcărescu (†Odessa 1876)

F.1) Maria (Mimi) Bălăceanu-Stolnici, n.1817, †1881, înmorm.Cimitirul Bellu (Bucureşti), 1c.1835 Constantin Glogoveanu (n.1804, †1872), 2c.25.05.1838 Piotr Ivanovici Ruckman (consulul rus), 3c. (legătură ilegitimă) Ştefan Bellu (n.26.04.1824, †17.08.1902, deputat)

F.2) Zinca Bălăceanu-Stolnici, c.1851 Alecsandr Bremser (general rus)

F.3) Frosa Bălăceanu-Stolnici, c.1857 Waldemar de Gravais

F.4) Elena Bălăceanu-Stolnici, n.1820, †1865, c.1845 Manolache (Emanoil) Băleanu (n.Bucureşti 1793/1794, †1862, mare vornic al Ţării Româneşti, caimacam al Ţării Româneşti)

F.5) Catinca (Tinca) Bălăceanu-Stolnici, n.1826, c.1852 Felix Gautier

F.6) Eliza Bălăceanu-Stolnici, n.1828, †1844, înmorm.Mănăst.Cernica

F.7) Anica Bălăceanu-Stolnici, †tînără (17 ani)

F.8) Sultana Bălăceanu-Stolnici, †1864, înmorm.Biserica Creţulescu (Bucureşti), 1c.1838 Constantin Lenş (n.1810, †Paris 1843), 2c.Dimitrie Creţulescu (n.1824, †1874, general)

F.9) Constantin Bălăceanu-Stolnici, n.1816, †1853, colonel (se spune că ar fi fost fiul lui Alexandru Ghica Vodă cu Maria Văcărescu)

F.10) Ioan Bălăceanu-Stolnici, n.Bucureşti 25.01.1828, †Nisa 1914, înmorm.Nisa, ministru, diplomat, deputat, c.Anghelina Bonfils

G.1)  Constantin (Tintin) Bălăceanu-Stolnici, n.1851, †02.1908, subprefect

G.2)  Zoe Bălăceanu-Stolnici, c.1885 Effingham Grant (n.1855, inginer)

G.3)  Maria Bălăceanu-Stolnici, 1c.1887 Grigore Ghica-Kogălniceanu (n.28.04.1849, †30.08.1904), 2c.1899 Rene de Coral (baron)

H.1) Magadine de Coral, c.Decaze (viconte)

G.4)  Alexandrina Bălăceanu-Stolnici, †1891, c.1888 Eduard Romalo (n.1859, †1930, doctorul personal al regelui Ferdinand I al României)

G.5)  Irina Bălăceanu-Stolnici, c.1889 Jean Nicot de Villeimain

G.6)  Anghelina Bălăceanu-Stolnici, c.1886 Pierre Nicot de Villeiman

E.5) Iancu Bălăceanu-Stolnici, n.1798, †Nissa 11.04.1878, mare comis şi mare agă al Ţării Româneşti, ministrul Justiţiei în Ţara Românescu (1847-1853), 1c.30.03.1826 Elena Caragea, 2c.13.03.1853 Maria Ştefania du Mont de Beaufort-Varhegyi (n.1823, †Viena 1903, baroneasă)

F.1) Constantin Bălăceanu-Stolnici (după 2c.), n.Viena 14.10.1849, †05.1934, înmorm.Biserica din Stolniceni, senator, c.1873 Elena Mănescu-Filitti (Cantacuzino) (n.1854, †1942)

G.1)  Grigore Bălăceanu-Stolnici, n.Bucureşti 19.07.1876, †1967, ataşat comercial, c.1922 Ştefania Riegler

H.1)  Constantin Bălăceanuconstantin-balaceanu-stolnici-Stolnici; doctor, istoric şi om politic român actual, c.Elisabeta Hagi-Moscu (n.01.04.1921)

H.2)  Elena BălăceanuStolnici, n.1924

F.2) Sultana Bălăceanu-Stolnici, n.Paris 1857, †Geoseni (jud.Bacău) 1923, înmorm.Geoseni (jud.Bacău) 1c.1877 Constantin Ghica-Deleni (n.1844/1846, †1910, senator), 2c. Odessa 1881/1882 Alexandru Moruzi (n.30.07.1853, †Viena 07.03.1893, diplomat român), 3c.1892 Ioan Jurjea-Negrileşti

G.1) Ioana (Couche) (după 2c./3c.), c.Ghica

F.3) Ştefan Bălăceanu-Stolnici (după 2c.), n.Viena 13.04.1851

F.4) Ion (Iancu) Bălăceanu-Stolnici (după 2c.), n.Viena 10.06.1853, †08.1934 (sinucidere), înmorm.Biserica din Stolniceni, spirit aventurier

E.6) Grigore Bălăceanu-Stolnici, n.1800, †1846 (mort de schizofrenie), înmorm.Mănăst. Cernica, căminar al Ţării Româneşti; †fără urmaşi

D.2)  Radu Bălăceanu-Stolnici, postelnic al Ţării Româneşti; †fără urmaşi

D.3)  Casandra Bălăceanu-Stolnici, 1c.Borozzi, 2c.Atanasie Colfescu (sluger al Ţării Româneşti)

D.4)  Stanca Bălăceanu-Stolnici, călugărită, c.Alexandru Burchi (clucer al Ţării Româneşti)

E.1) (?) Constantin Burchi, agă al Ţării Româneşti, c.1813 Elisabeta Bălăceanu (†1872)

F.1) Luxiţa Burchi, c.1843 C.Musceleanu

F.2) Grigore Burchi, pitar al Ţării Româneşti, c.Maria (? Ana) Arion

F.3) Ecaterina Burchi, c.Ioan (I) Voinescu (colonel)

F.4) Alexandru Burchi, †1894

F.5) Ştefan Burchi, deputat, 1c.(?), 2c.Zoe Ioanide

F.6) Nicolae Burchi, †1862, colonel, c.1855 Maria Fălcoianu (†1858)

G.1) Constantin Burchi, n.1852, †1922

G.2) Eufrosina Burchi, n.1855, †1948, c.Ion Neculescu (n.1839, †1905)

D.5)  Sanda Bălăceanu-Stolnici, c.Grigore Brezoianu (pitar al Ţării Româneşti, fiul lui Şerban Brezoianu „Scuipici”)

D.6)  Maria Bălăceanu-Stolnici, c.Nicolae Lipănescu (sluger al Ţării Româneşti)

C.2)   Sultana Bălăceanu-Stolnici, †1815, 1c.Ştefan Pârşcoveanu (n.1712, †1792, mare logofăt al Ţării Româneşti), 2c.Scarlat Drugănescu (†1796, mare stolnic al Ţării Româneşti), 3c.Dumitrachi Varlaam (†1808, paharnic al Ţării Româneşti, 1(?)c.Maria Pârşcoveanu)

B.2)  Safta Bălăceanu, †după 1754, 1c.04.1721 Vasile Grecianu (mare postelnic al Ţării Româneşti), 2c.26.08.1741 Dumitru Nottara (†1742, vestit medic, fiul lui Ghiorghios Nottara şi nepotul lui Hrisant Nottara; 1c.Bălaşa Grădişteanu)

B.3)  Chira Bălăceanu, c.Ianache postelnic

22 Comentarii

 1. […] deputat, 1c.Bucureşti 19.02.1848 Eliza Ştirbei (n.1827, †1890), 2c.(legătură ilegitimă) Maria (Mimi) Bălăceanu-Stolnici (n.1817, […]

 2. […] SUNTEŢI AŞTEPTAŢI ŞI AICI – OTTO POP (Crăciun fericit);  HAI CĂ SE POATE (Colinde pentru prietenii mei); SECRETELE LUI LOVENDAL (Familia Bălăceanu); […]

 3. A girl from this world says:

  Multumim Lovendal! E foarte interesant!

 4. George says:

  Stau intro localitte care-i poarta numele lui Balaceanu

 5. BULA says:

  Pacat ca unii dintre ei-stiti voi cine-au colaborat cu secu…

 6. eugen says:

  ma cheama BALACEANU sunt din alexandria TR si sunt mandru k port numele asta

 7. ghizela says:

  aici e vorba de genealogia unei familii nu de ce au facut sau nu acestia.

 8. Mariana says:

  Foarte foarte, interesant. Toate lucrurile vechi ma incanta.
  Ma gandesc ca necesita o gramada de timp o asemenea cercetare…

 9. Teodor says:

  Ca oricare boieri au facut si lucruri la

  care lumea se astepta de la ei, adica biserici si, probabil, alte acte varitabile. Insa in unele situatii critice ba l-au vandut pe Brancoveanu turcilor, ba au fost in armata austriaca impotriva romanilor, ba au facut primul C.A.P. (falansterul) si nu au pregetat de a trece dintr-un sistem in altul dupa revolutia franceza indiferent de principii. S_au casatorit chiar si la 80 de ani tot cu persoane influente si cu avere.
  Nu stiu daca sa admir lupta lor de a ramane pe val sau sa-i plang, ca dupa atatea amestecari de sange, principii si traditii nu mai sunt romani…

 10. MARIA BALACEANU says:

  Buna seara!port numele de Balaceanu si uneoi ma intreb care sunt radacinile mele!uneori ma simt ca un arbore fara radacini si in minte imi vin mii si mii de intrebari…cine sint?de unde vin ?si incotro ma indrept?care este locul meu un lumea asta?eu apartin cuiva?…care este rolul meu in viata asta?stiu ca tatal meu se numeste Balaceanu,tatal tatalui meu este tot Balaceanu Constantin si stiu ca era dascal la biserica,era un om cult stia sa citeasca in latina pe timpul razboiului si predica din biblie,era totul scris in latina,a plecat in razboi si nu s-a mai intors la fam.s-a dat disparut…Mi-ar placea mult sa stiu mai multe despre el…

 11. […] Marica Argetoianu, c.Ion (III) Bălăceanu (†1808, mare şetrar al Ţării […]

 12. simona says:

  il admir mult pe dl. Stolnici-Balaceanu. Are o alura aristocrta teribila. si este f. destept si coerent si la aceasta virsta. Felicitari LOVENDAL pentru stradanie.

 13. alexandra says:

  si pe mine ma cheama numele de fam. balaceanu

 14. daniel balaceanu says:

  buna seara!dupa cum ati constatat ma cheama balaceanu si sunt nascut la spitalul brancovenesc.incerc sa fac o legatura intre fam mea si acest mare nume, dar singura constatare este asemanarea izbitoare intre tatal meu ion balaceanu (fiul lui ion balaceanu presupus frate al lui bibie, zoie, constantin-stolnici…)si domnia sa constantin stolnici balaceanu.daca exista cineva care poate sa-mi dea cateva informatii va rog nu ezitati sa ma contactati pe adresa de e-mail daniel_blc@yahoo.co.uk

 15. paul laurentiu predescu says:

  e greu de stabilit descendenta dintr-o familie …..mai ales familie boiereasca..gandind ca numele ilustre au fost uzurpare de venetici….si fenomen secundar..dupa acrul de dezrobire…multi tigani..fosti robi..iau numele fostilor stapani…asa ca…ne place sa avem stramosi ilustri..dar de multe ori e bine sa ne limitam la cei pe care ii cunoastem..scormonind in trecut..putem avea surprize

 16. marian says:

  Sunt din comuna Balaci, judetul Teleorman si am scris Monografia Comunei Balaci care contine si o istorie bine documentata a familiei Balaceanu care a avut legatura cu satul Balaci. In textul din aceasta Genealogie Lovendal comuna Balaci este trecuta in judetul Ilfov cand de fapt aceasta este in judetul Teleorman. Va rugam sa faceti corectura necesara. Pentru cei care doresc sa cunoasca istoria satului Balaci din Teleorman va rog sa scrieti pe adresa m.vochin@gmail.com

 17. Mihu says:

  Am si eu o colega pe nume Balaceanu.Iar familia ei crede si ea cred ca sunt din familia Balaceanu.Adica sa gasesti urmasa familiei de boieri la tine in scoala ar fi super tare.

 18. Andreea says:

  Pe mine ma cheama Neacsu, si as vrea sa stiu daca descind din acel Neacsu de la Campulung, autorul primei scrisori in limba romana. Carui genealog sa ma adresez? Sunt foarte interesata.

 19. balaceanu george says:

  forte tare informatiile

 20. Balaceanu says:

  numele meu este Dumitru Balaceanu,tatal Dumitru Balaceanu…tatal tatalui meu Dumitru Balaceanu,copilul meu Alexandru Dumitru Balaceanu si sunt mandru de numele ce il port

 21. Mihai-Alin Pavel says:

  Cateva observatii.
  Numele dublu Balaceanu-Stolnici n-a fost purtat decat de academicianul CBS contemporan noua si om priceput la toate (la prea multe chiar) si de tatal sau. In rest, bunici, alti ascendenti din sec. XIx n-au purtat niciodata acest dublu nume.
  Si ca fandoseala sa fie completa, la Paris academicianul si sora lui (doamna Raclis) arborau titlui de “conti de Balaceano”.
  Apoi, Scarlat Poroianu nu exista – este vorba de Dimitrie Poroineanu. Marita Prisaceanu a fost – cred – a treia sotie (din patru).

 22. balaceanu george says:

  sunt foarte mindru ca port numele de balaceanu

Lasati un comentariu