Genealogia lui Lovendal
search
top
Va aflati in: Genealogii din Moldova

Familia Manu

Familia boierească Manu îşi are originile în Italia, având legături a vechii familii Manno. Cel mai vechi ascendent cunoscut este Conrad Manno (comandant de oşti ai regelui Siciliei prin 1267). În 1343 este amintit Nicolo Manno “barone militare della cita” în Sciacea. Apoi sunt amintiţi Mihail Manno (1515) şi Ieronim Manno (1537) în Veneţia. În 1595 un Mihail Manno ajunge la... 

Mai mult...

Familia Abaza

Familia moldovenească „Abaza” nu provine din Nicolae „Abaza” (†1661, sluger al Moldovei), nepotul lui Vasile Lupu, aşa cum a considerat greşit Nicolae Stoicescu, ci din Mehmed Abaza Paşa (n.Tunis 1576, †Constantinopol 23.08.1634), comandant al ostilor otomane ale sultanului Osman al II-lea. El s-a căsătorit în 1616 cu Stanislavovna Koniecpolski (fiica lui Stanislav Koniecpolski,... 

Mai mult...

Familia Sturdza

Ioan Sturdza, n.cca 1510, †1554, mare postelnic al Moldovei (1539), este cel mai cunoscut ascendent pe linie masculină a familiei Sturdza. Acesta se pare că a fost descendentul lui Ureche de la Şomuz (boier moldovean din secolul al XV-lea), şi a fost căsătorit cu Ana (Neacşa) Huhulea (†după 1582). Cei doi nu au avut moştenitori. Este posibil ca Dumitru Sturzevici, diac al Moldovei, să... 

Mai mult...

Familia Hrisoscoleos

Familia Hrisocoleos este de origine grecească şi are pe cel mai cunoscut ascendent pe linie masculină pe Hrisocoleos, mare logofăt al Bisericii Ortodoxe din Constantinopol (1638-1646). El s-a căsătorit cu Casandra Ilieş (fiica lui Alexandru Ilieş Vodă) şi au avut ca moştenitori: A.1) Hrisoscoleos, mare stolnic al Moldovei (1672) A.2) Sultana Hrisoscoleos, n.1640, †Constantinopol 11.09.1694,... 

Mai mult...

Familia Flondor

Familia Flondor provine dintr-un descendent al familiei ALBOTĂ, şi anume Toader Albotă „Flondor”, mare armaş al Moldovei; împreună cu fratele său, Gheorghiţă, a jucat un rol important în răscoala împotriva grecilor şi în scoaterea din domnie a lui Dumitraşcu Cantacuzino Vodă în 1685; c.Maria (fiica lui Grigore Gherman, pârcălab şi a Chelsiei Grigore Tăutul) A.1)  Iordache... 

Mai mult...

Familia Carp

Familia moldovenească CARP are ca cel mai cunoscut înaintaş pe Gavril Lungu, amintit într-un document din sec.XVII care s-a căsătorit cu Costanda (nepoata marelui vornic al Moldovei, Cârstea Balş), cu care a avut ca moştenitor pe: A.1)  Carp Lungul, armaş al Moldovei; de la el provine numele de familie de „Carp” B.1)  Gheorghe Carp, paharnic al Moldovei C.1)  Toader Carp, jitnicer... 

Mai mult...

Familia Keşco

Conform lui O.G.Lecca, această familie boierească ar fi de origine cazacă, având pe cel mai cunoscut ascendent pe linie masculină pe Luca Vetzki Keşco, ce l-ar fi avut pe fiu pe Patraşco Keşco, mare logofăt al Moldovei (1611), iar acesta din urmă ca moştenitor pe Constantin Keşco. Din documente se pare că cel mai cunoscut ascendent al familiei este Gligorie din Lucavăţ, proprietar în... 

Mai mult...

Familia Callimaki

Cel mai cunoscut ascendent al acestei familii româneşti este Vasile Calmaş, n.cca 1640, c.Arvunia. El s-a căsătorit cu Arvunia şi a avut ca moştenitori pe: A.1)  Nicolae Calmaş A.2)  Teodor Calmaş, n.cca 1660, †după 1740, vornic al Moldovei, 1c.Nastasia, 2c.Ruxandra Ghica. Fii săi şi-au luat numele de familie Callimaki (nume grecizat) B.1)  Gavril Callimaki (după 2c.), n.cca 1689... 

Mai mult...

Familia Barnovschi

Cel mai cunoscut ascendent al familiei boiereşti Barnovschi pe linie masculină este Toma Barnovschi, staroste de Cernăuţi care probabil a avut ca moştenitor (cu excepţia cazului în care ar fi fost identic cu „Barnovschi” de mai jos) pe: A.1)  Barnovschi, †01.03.1567, înmorm. Mănăst.Voroneţ, hatman al Moldovei, 1c.Marica Herţea, 2c.Salomia B.1)  Dumitru Barnovschi, mare postelnic... 

Mai mult...

Familia Cantemir

Familia domnitoare Cantemir este de origine tătărească (conform lui Dimitrie Cantemir s-ar trage chiar din … vestitul Tamerlan!, conducătorul tătarilor de la începutul secolului al XV-lea, cel care l-a înfrânt şi omorât pe celebrul sultan otoman Baiazid „Fulgerul”; această genealogie este însă îndoielnică). Cantemireştii provin din Silişteni (zona Fălciului, jud.Vaslui, astăzi... 

Mai mult...
Page 1 of 212»