Genealogia lui Lovendal
search
top

Familia Hangerli

Familia domnitoare Hangerli se trage, ca şi familiile greceşti fanariote Moruzi şi Ipsilanti, din acelaşi strămoş comun, Chiriac din Trebizunda (trăia pe la 1613). Acesta a avut ca moştenitori pe: A.1) Dimitros B.1) Adamache Moruzi, c.1671 nepoata marelui dragoman otoman Nikussios Mamona. Pentru moştenitorii săi, vezi familia MORUZI. A.2) Ioan B.1) Gianet Moruzi, c.Elena Ipsilanti A.3) Triandafil,... 

read more

Familia Callimaki

Cel mai cunoscut ascendent al acestei familii româneşti este Vasile Calmaş, n.cca 1640, c.Arvunia. El s-a căsătorit cu Arvunia şi a avut ca moştenitori pe: A.1)  Nicolae Calmaş A.2)  Teodor Calmaş, n.cca 1660, †după 1740, vornic al Moldovei, 1c.Nastasia, 2c.Ruxandra Ghica. Fii săi şi-au luat numele de familie Callimaki (nume grecizat) B.1)  Gavril Callimaki (după 2c.), n.cca 1689... 

read more

Familia Bellu

Cel mai cunoscut din această familie este Gheorghe Bellio, originar din Leontopolis (Macedonia), care a avut următorii moştenitori: A.1)  fiică A.2)  Ioan Bellio A.3)  Dimitrie Bellio, negustor, c.Despa B.1)  Gheorghe Bellu B.2)  Constantin Bellu, n.09.03.1772, †Viena 23.12.1838, bancher, baron B.3)  Ştefanache Bellu, n.09.03.1767, †Bucureşti 06.05.1833, înmorm.Mănăst.Radu-Vodă... 

read more

Familia Barnovschi

Cel mai cunoscut ascendent al familiei boiereşti Barnovschi pe linie masculină este Toma Barnovschi, staroste de Cernăuţi care probabil a avut ca moştenitor (cu excepţia cazului în care ar fi fost identic cu „Barnovschi” de mai jos) pe: A.1)  Barnovschi, †01.03.1567, înmorm. Mănăst.Voroneţ, hatman al Moldovei, 1c.Marica Herţea, 2c.Salomia B.1)  Dumitru Barnovschi, mare postelnic... 

read more