Genealogia lui Lovendal
search
top

Familia Brâncoveanu

Cel mai cunoscut ascendent al familiei boiereşti Brâncoveanu pe linie masculină este Marcea, mare postelnic al Ţării Româneşti, care s-a căsătorit cu Marga cea Bătrână (fiica lui Pârvu I Craiovescu). Ei au avut ca moştenitori: A.1)  Matei din Caracal, †1559, ban al Ţării Româneşti, c.Stanca (†după 1587) B.1)  Marga cea Tânără, †1587, c.Ivan (postelnic al Ţării Româneşti) B.2) ... 

read more

Familia Dedulescu

Familia boierească Dedulescu îşi are originea în satul Deduleşti de lângă Rm.Sărat (jud.Buzău). Cel mai cunoscut ascendent pe linie masculină al acestei familii nu este cunoscut cu numele, el însă a avut 2 fii: A.1)  Dediul Dedulescu din Haidăi, postelnic al Ţării Româneşti (1620), c.fiica lui Jipa B.1)  Deatcu Dedulescu, sluger al Ţării Româneşti C.1)   Maria Dedulescu,... 

read more

Familia Cantemir

Familia domnitoare Cantemir este de origine tătărească (conform lui Dimitrie Cantemir s-ar trage chiar din … vestitul Tamerlan!, conducătorul tătarilor de la începutul secolului al XV-lea, cel care l-a înfrânt şi omorât pe celebrul sultan otoman Baiazid „Fulgerul”; această genealogie este însă îndoielnică). Cantemireştii provin din Silişteni (zona Fălciului, jud.Vaslui, astăzi... 

read more

De la mare hatman al cazacilor, Bogdan Hmelniţki, la marele profesor universitar Petre Bogdan

Petre Bogdan, născut în anul 1873, este considerat a fi creatorul şcolii româneşti de chimie fizică. Printre cercetările sale, amintim cele privind starea de disociere la acidul azotic, polimerizarea lichidelor, viteza sunetului în lichide, constituţia solidelor pe baza teoriei cinetico-moleculare. A găsit o nouă relaţie privind tensiunea superficială şi a stabilit o formulă pentru... 

read more

Familia Timuş

Familia Timuş este de origine cazacă (din Ucraina), având ca cel mai cunoscut ascendent al său pe linie masculină Bogdan Hmelniţki (n.1595, †06.08.1657), hatman căzăcesc. El a avut ca moştenitor pe: A.1)  Timuş Hmelniţki, n.1633, †1663 (ucis în cort de o ghiulea trasa de arhebuzierii polonezi, în timp ce făcea dragoste), c.01.11.1652 Ruxandra Lupu (n.1623/1630/1633, †Cetatea Neamţului... 

read more

Familia Başotă

Familia boierească moldovenească Başotă are ca strămoş pe Başotă cel Bătrân, c.fiica lui Şandru Cioplan (deşi exista anterior un Manoil Başot amintit încă din 1414) care a avut 2 fii: A.1)  Anton Başotă B.1)  Pătraşco Başotă, †06.1636/1644/1645, mare vornic şi mare logofăt al Moldovei, ctitorul Mănăst.Bisericani, 1c.Grozava, 2c.Maria, 3c.Ileana C.1)   fiică, c.Vasile... 

read more

Familia Blaremberg

O familie de origine franceză, al căror moştenitori au emigrat în Ţările Române unde au ocupat funcţii importante. Cel mai cunoscut ascendent este Paul Moret de Blarembergue, n.Paris 1725 A.1)  fiu, †St.Petersburg 1859, general rus A.2)  Marie de Blarembergue, n.Karlsruhe 1779, †St.Petersburg 1834, c.Adolf von Rosenkampf A.3)  Jeanne de Blarembergue, n.Karlsruhe 1772, †31.12.1831,... 

read more

Familia Ciolpan

Veche familie moldovenească, al cărui cel mai cunoscut descendent este Şandru Ciolpan, pârcălab al Moldovei la sfârşitul secolului al XV-lea, care a avut ca moştenitori pe: A.1)  Gheorghe Ciolpan, c.Agafia Ciuhor B.1)  Drăgan Ciolpan B.2)  Gheorghe Ciolpan C.1)    Pătraşco Ciolpan, diac al Moldovei C.2)    Grigore Ciolpan, postelnic al Moldovei D.1)  Miron Ciolpan,... 

read more

Familia Anastase (Voinescu)

Cel mai cunoscut ascendent al acestei familii moldoveneşti este Anastase Grecul, venit din Grecia în Moldova la începutul sec. al XVIII-lea împreună cu domnitorul Mavrocordat. El s-a însurat cu fiica boierului Mucu cu care a avut ca moştenitor pe: A.1)  Ioan Anastase (Voinescu), vistiernic al Moldovei; ia şi numele de familie de „Voinescu” după moşia Voineşti B.1)  Vasile Anastase... 

read more

Familia Cuza

Cel mai vechi ascendent cunoscut pe linie masculină a familiei este Dumitraşco Cuza, †10.01.1717 (spânzurat de Mihai Racoviţă Vodă pentru că a complotat pentru ocuparea tronului de către Vasile Ceaurul), mare spătar al Moldovei (pe la 1701), c.Safta Jora. El a avut moştenitorii: A.1)  Toderaşcu Cuza, mare postelnic al Moldovei, 1(?)c.Ecaterina Balş, 2c.Simina Gheuca Coconul B.1) ... 

read more
Page 1 of 212»